Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i dag lämnat förslag på ett nytt kommunikationssystem kallat Rakel Generation 2 (Rakel G2). Systemet ökar möjligheten att på ett effektivt sätt exempelvis strömma realtidsvideo till ledningscentraler från kroppsburna kameror hos poliser i yttre tjänst.

− Med Rakel G2 kommer vi att få ett nytt och modernt system som både är enklare för den enskilda användaren och som ger oss bättre möjligheter att kommunicera, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud som sitter med i den nationella projektgruppen för Rakel G2.

− Det återstår en hel del arbete innan systemet kommer ut i verksamheterna men vår förhoppning är att det ska gå så fort som möjligt, säger han.