− Det är positivt att Moderaterna vill förlänga den riktade lönesatsningen på poliser. Det är helt nödvändigt att fortsätta uppvärderingen av yrket om målet om ytterligare 5000 poliser ska nås till år 2024, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Under de senast tre åren har det funnits en riktad lönesatsning på poliser. Men lönenivåerna är fortfarande inte i nivå med yrkets komplexitet, ansvar och de risker man tar som polis. I en undersökning som Novus gjorde på uppdrag av Polisförbundet förra året svarade hela fyra av tio poliser (42 procent) att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Den enskilt viktigaste åtgärden för att få dem att vilja stanna kvar i yrket var högre lön.

− Ska poliskåren växa med närmare 5000 poliser fram till årsskiftet 2024/2025 så måste mer göras för att behålla de poliser vi redan har. På den punkten är undersökningen tydlig – högre lön är den viktigaste faktorn för viljan att stanna i polisyrket, säger Lena Nitz.