− Jag är otroligt stolt över att ha fått företräda Polisförbundet i snart tolv år och jag är otroligt stolt över det vi åstadkommit under dessa år. Men efter tolv år är det dags för nya krafter att ta vid och med ny energi fortsätta den fantastiska utvecklingsresa som vi har påbörjat i Polisförbundet. Att jag meddelar detta så pass långt före Kongressen 2022 är för att ge valberedningen och förbundet god tid på sig att hitta den bästa kandidaten för att ta över detta fina uppdrag, säger Lena Nitz.

Valberedningens sammankallande Sofia Ask har meddelat att valberedningen nu kommer att påbörja sitt arbete att hitta en ny kandidat till ordförandeposten för Polisförbundet.

− Efter somrarna kommer inledande samtal att föras med förbundsregionerna för att ta fram en profil på den nya ordföranden. Samtal kommer också att föras med förbundsstyrelsen. I början av nästa år påbörjas förbundsregionernas nomineringsprocess. Under våren kommer intervjuer att genomföras med de nominerade för att slutligen landa i det som blir valberedningens förslag till kongressen 2022, säger Sofia Ask.

Valberedningens förslag till ny ordförande samt ledamöter till förbundsstyrelsen presenteras stadgeenligt i slutet av juni nästa år.

Lena Nitz är fortsatt Polisförbundets ordförande fram till kongressen 2022.

− Mitt fokus är nu att fortsätta leda Polisförbundet med full kraft genom avtalsrörelsen och sedan kommande valår då vi vill att polisfrågorna ska ligga högt på agendan, säger Lena Nitz.