Polismyndigheten förbjöd polisen Jenny Erikssons engagemang i en förening för våldsutsatta eftersom myndigheten ansåg att det kunde påverka hennes opartiskhet som polis. Och att hennes engagemang i förlängningen kunde skada allmänhetens förtroende för myndigheten.

Nu är frågan om så kallade förtroendeskadliga bisysslor för anställda i offentlig tjänst uppe i Arbetsdomstolen. Dom väntas komma i början av juli.

– Ärendet är viktigt för alla medlemmar i Polisförbundet. Förhoppningsvis innebär domen att gränsen när det gäller bisysslor blir mer tydlig, säger Tobias Virolainen, Polisförbundets ombudsman i rättsfrågor. 

Fakta:

  • Om du är tjänstgörande polis ska du på begäran redovisa dina bisysslor för arbetsgivaren. Även de som är tjänstlediga omfattas av reglerna, vilket innebär att huvudsysslan under tjänstledigheten räknas som en bisyssla.
  • Är du chef är du skyldig att på eget initiativ redovisa bisysslor.
  • Polismyndigheten kan förbjuda en bisyssla om den anses skada den anställdes opartiskhet eller allmänhetens förtroende för myndigheten. Bisysslan kan också förbjudas om den hindrar det reguljära arbetet eller om den kan anses konkurrera med myndighetens verksamhet.