Vi på Polisförbundet behöver kunna nå dig som är medlem. Därför vore det bra att fler har uppdaterad mejladress och telefonnummer på Mina sidor på webben. 

Samtidigt när du loggat in dig kommer du se de nya funktioner som finns bakom inloggning på Mina sidor. Bland annat kan du nu ta emot och skicka meddelanden till din region och till Medlemsservice bakom inloggning.

Gör så här för att delta i utlottningen

Logga in på Mina sidor och där finns instruktioner.