Vår omvärld påverkar vår invärld

Se webbinariet "Vår omvärld påverkar vår invärld"  som sändes torsdag 3 december.  De stora megatrenderna som påverkar vårt samhälles utveckling påverkar också brottslighetens utveckling.  Globaliseringen bidrar till en brottslighet som är mer gränsöverskridande med bland annat multinationella ligor som opererar över gränserna. Digitalisering och teknikutveckling bidrar till nya sätt att begå brott som cyberangrepp mot företag, myndigheter och institutioner och gör samhället mer sårbart. Rån, bedrägeri och även våldtäkter och andra övergrepp sker idag i stor utsträckning digitalt.

I den ökande polariseringens spår sker informationsoperationer som syftar till att destabilisera och skapa osäkerhet i vårt land. Det kan också handla om att utveckling i andra delar av världen som ökar risken för – och till och med resulterat i – terrorattacker i Sverige.
För att möta denna utveckling måste de brottsbekämpande myndigheterna ges rätt förutsättningar för att kunna möta och mota denna brottslighet – både i nutid och framtid.

Deltagare:

 • Fredrik Torberger, Kairos Future
 • Linda H Staaf, Nationella Operativa Avdelningar
 • Amir Rostami, Institutet för framtidsstudier
 • Henrik Häggström, Försvarshögskolan
 • Stefan Gustafsson, Swedish Space Corporation
 • Mattias Wallén, Scandinavian Risk Solutions
 • Emil Hjalmarsson, Nationellt forensiskt center
 • Jerker Hellström, Swedish Center for China Studies
 • Mikael Tofvesson, MSB
 • Anna Dahlberg, Expressen
 • Fredrik Lundh Sammeli, Trygghetsberedningen
 • Lena Nitz, Polisförbundet 

Moderator: Nedjma Chaouche

Arrangör: Polisförbundet