Polisförbundet har nu lämnar in ett yrkande om kollektivavtal till Polismyndigheten. Kollektivavtalet ska gälla för myndighetens hundförare. 

- Idag kompenseras inte våra medlemmar för alla kostnader som det innebär att vara hundförare och att ha ansvaret för vårdnaden om en polishund, säger Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet. Det är därför som vi nu vill få till ett kollektivavtal.

Polisförbundet har gjort en översyn av kostnads- och foderersättningen samt fodervärdsavtalen. Ambitionen har varit att få till en helhetssyn för hundförarnas förutsättningar på arbetet och i hemmet.

- Vi har lyssnat till våra medlemmar och beaktat myndighetens förslag, säger Martin Åberg. Vi har också inventerat alla kostnader som kommer av att vara hundförare. Det är allt från slitage av bostad och tvättmaskin, veterinärbesök, dressyrutrustning, värdeminskning av bil med mera.

Polisförbundets målsättning är att ha ett färdigt kollektivavtal till hösten.