Vi kallar det för bluewashing

Sverige behöver fler poliser för att öka människors trygghet. Därför beslutade regeringen om målet 10 000 fler polisanställda i Sverige till 2024. Sedan dess har Polismyndigheten växt i rekordfart med över 4 600 anställda, men bara lite drygt 1 600 av dessa är poliser.  
Polistillväxten går för långsamt, och i stället för att göra polisyrket attraktivare för fler anställer Polismyndigheten andra kompetenser att utföra polisiära uppgifter. Uppgifter som de varken är utbildade eller utrustade för. Vi kallar det för bluewashing.

Brottsbekämpning kräver många olika kompetenser men den polisiära kompetensen kan inte ersättas – bara komplettera. Bluewashing är inte en lösning på polisbristen.

Den polisiära kompetensen är unik

Polisyrket är unikt. Utbildning, arbetsuppgifter och alla de erfarenheter poliser får från vitt skilda situationer i yrket ger oss särskilda kunskaper och förmågor. Kompetens som inte kan ersättas vare sig i den inre eller yttre verksamheten.
Därför måste polisyrket bli ett framtidsyrke som lockar fler och får fler att stanna kvar. De unika polisiära förmågorna och kompetenserna måste värderas högre-såväl i den inre som den yttre verksamheten. Med rätt person och rätt kompetens på rätt plats kan effektiviteten öka och resultaten förbättras. Det vinner hela samhället på.

Polisyrket innebär en större uppgift, en uppgift att värna allas vår trygghet och våra demokratiska fri- och rättigheter. Ska den uppgiften locka så många som krävs för att nå upp till de politiska löftena om fler poliser, måste de polisunika kompetenserna värderas högre. Den enda förloraren i en sådan satsning är brottsligheten.

Läs mer om kampanjen och våra förslag för att uppvärdera den polisiära kompetensen på vår kampanjsajt om bluewashing