Framtidens polis – ett seminarium om hur den polisiära kompetensen behöver utvecklas i en föränderlig värld

Se seminariet i sin helhet på SVT Forum

Polisförbundet jobbar för en polis i framkant. I det ingår i hög grad att driva på för att den polisiära kompetensen utvecklas i takt med förändrade behov.
Flera större omvärldstrender medför samhällsutmaningar som påverkar Polisens och poliskårens förutsättningar att göra ett bra jobb. Hur behöver kåren och Polismyndigheten utvecklas för att möta dessa utmaningar? Vilka kunskaper, kompetenser och förmågor kommer att behövas? Det är några av de frågor som diskuterades på seminariet.

Moderator: Nedjma Chaouche
Arrangör: Polisförbundet

Program

Inledning och introduktion

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, inleder med att prata om varför polisers utbildning och kompetens är viktig för att klara framtidens utmaningar.

Göran Krafft, seniorkonsult Kairos Future, redogör för hur omvärldsutmaningarna påverkar kraven på polisers framtida förmågor och vad som är viktigt att fokusera på framåt.

Ökad komplexitet och ökande kunskapskrav – polisyrket i förändring

Rikspolischef Anders Thornberg, riksåklagare Petra Lundh och Ola Kronkvist, prefekt polisutbildningen i Växjö, diskuterar hur kunskapsbehoven för poliser ser ut, nu och framöver.

Kräver globaliseringen, digitalisering och teknikutveckling ökad generalisering eller ökad specialisering?

Amir Rostami, forskare, Tomas Rosenberg, HR-chef vid Polismyndigheten och Jonas Hansson, lektor vid enheten för polisutbildningen i Umeå, diskuterar bredden på kunskaper en vanlig polis måste ha och hur behoven av specialisering förändras.

Avslutande reflektion och diskussion

Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Johan Hedin (C), och Johan Pehrson (L) diskuterar hur de ser på framtidens polis och på behoven av olika kunskaper och färdigheter. Samtliga är ledamöter i den parlamentariskt tillsatta Trygghetsberedningen som bland annat har frågan om polisutbildningen på sitt bord.
Lena Nitz, Polisförbundets ordförande, ger en avslutande kommentar till diskussionerna om framtidens polis.

Om seminarieserien

Seminariet ”Framtidens polis” är del två i en seminarieserie om tre. Del ett i serien, ”Vår omvärld påverkar vår invärld”, handlade om hur omvärldsförändringar påverkar brottsutvecklingen. De olika delarna av det seminariet går att se här via SVT Forum.