Den polisiära kompetensen 

I år uppmärksammade vi Polisens dag med seminarier och utfrågningar där den polisiära kompetensen och polisens villkor stod i fokus.

Hela sändningen kan ses på vår YouTube-kanal.

Dessutom kan de enskilda programpunkterna ses på SVT Forum och på vår Facebook-sida:

Politiker från riksdagspartierna (se utfrågningen på SVT Forum)

Partiföreträdare: Morgan Johansson (S), Linda Westerlund Snecker (V), Martin Marmgren (MP), Johan Forssell (M), Malin Björk (C), Andreas Carlson (KD), Katja Nyberg (SD), Paulina Brandberg (L). Leder utfrågningarna gör Nadim Ghazale och Soledad Piñero Misa.

Att vara polis och skriva deckare (se samtalet på vår Facebooksida)

Medverkande: Martin Melin, Jonas Trolle och Cecilia Sahlström. Moderator: Soledad Piñero Misa.

Går brottsutvecklingen åt fel håll? (se seminariet på SVT Forum)

Medverkande: Jerzy Sarnecki, Amir Rostami,Tomas Stjernfeldt. Moderator: Nadim Ghazale.

Social trygghet, inkludering och framtidstro (se samtalet på vår Facebooksida)

Ett samtal om vad som behövs för att bygga ett samhälle som håller ihop.

Medverkande: Lina Axelsson Kihlbom (s), skolminister, Martin Lazar, polis, Hilin Al-Tamimi, socialsekreterare, Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS. Moderator: Soledad Piñero Misa.

Vad är en polis egentligen? (se seminariet på SVT Forum)

Under seminariet får du höra poliser berätta om sitt arbete. Du kommer att få insikt om den breda polisiära kompetensen och ökad förståelse för det komplexa och mångfacetterade arbete som utförs av poliser runtom i landet varje dag, året om. Medverkande: Jonas Hansson, polis och lektor vid Polisutbildningen Umeå, Fredrik Brokopp, polisinspektör och områdespolis i Helsingborg, Mia Carlén, polisinspektör och barnutredare i Stockholm, Sara Walters, polis och ordförande för Polisförbundet Öst. Moderator: Soledad Piñero Misa.

Sant och falskt om brott och straff (se samtalet på SVT Forum)

Vad ska vi tro på egentligen när det kommer till brott, straff och vad som egentligen funkar? Vad ser vi i kristallkulan när vi tittar framåt? Medverkande: Christoffer Carlsson, kriminolog, Nadim Ghazale, polis, Johanna Björkman, advokat. Moderator: Soledad Piñero Misa.

 

Bakgrund

Polisens dag infaller den sista torsdagen i augusti och firades för första gången 2018. Syftet med dagen är att lyfta det fantastiska arbete våra medlemmar gör och den betydelse Sveriges poliser har för människors trygghet och för ett fungerande demokratiskt och rättssäkert samhälle.