Polisens dag

Polisens dag infaller den sista torsdagen i augusti och firades för första gången 2018. Syftet med dagen är att lyfta det fantastiska arbete våra medlemmar gör och den betydelse Sveriges poliser har för människors trygghet och för ett fungerande demokratiskt och rättssäkert samhälle.

Polisarbetet är ett lagarbete

I år uppmärksammade vi att polisarbetet är ett lagarbete. Vi är beroende av varandra eftersom det polisiära arbetet måste fungera hela vägen. Alla delar i polisers arbete är viktiga, från relationsskapande, brottsförebyggande och ingripande till utredningsåtgärder som förhör, teknisk bevissäkring samt arbetet med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet. Vi behöver varandra för ett lyckat resultat!

Allt det viktiga arbete som poliser gör vill vi uppmärksamma extra mycket i dag. På Polisens dag hyllar vi våra kollegor och deras samhällsbärande arbete. 

Kärlekspepp

Vi uppmärksammade Polisens dag hela vecka 34 på våra konton på Facebook och Twitter