Temadagen Polisens dag

På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet. Våra medlemmar genomför tusentals små och stora insatser varje dag som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort. 

Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den sista torsdagen i augusti varje år firar vi lite extra. 

Polisens dag 2019

2019 besökte vi medlemmar på 33 platser i landet för samtal och fika. Totalt beställdes 3685 munkar till aktiviteter runt om i landet. 

Här kan du läsa ett axplock av de nyhetsinslag som gjordes på Polisens dag 2019.