26 augusti 2021

På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet och lyfta för alla de tusentals små och stora insatser våra medlemmar gör varje dag. Insatser som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort.

Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den sista torsdagen i augusti varje år firar vi lite extra. I år infaller Polisens dag den 26 augusti.