Temadagen Polisens dag

På Polisens dag vill vi visa vilken betydelse en bra polis har för hela samhällets trygghet. Våra medlemmar genomför tusentals små och stora insatser varje dag som är av stor betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort. 

27 augusti 2020

Egentligen anser vi att alla dagar borde vara Polisens dag men den sista torsdagen i augusti varje år firar vi lite extra. I år infaller Polisens dag den 27 augusti.