Polismyndigheten växer med rekordfart – 4 600 anställda på 5 år. Men, av alla dessa är ungefär bara en tredjedel poliser. I stället för att göra polisyrket mer attraktivt så att fler väljer att genomföra polisutbildningen och satsa på en framtid som polis, så har Polismyndigheten anställt andra kompetenser för att utföra polisiära uppgifter som de varken är rustade eller utbildade för.

I december 2022 saknades det 4219 poliser. 

Politiker och beslutsfattare har länge varit fokuserade på att öka antalet polisanställda. Det är bra. Men fokus kan inte bara handla om att växa till antal. Den unika polisiära kompetensen måste också säkras och värderas – för att behålla den viktiga erfarenhet som redan finns i organisationen och attrahera nya till att vilja bli polis.

Följ med oss i nedräkningen fram till sista december 2024.

Du kan också ta del av vår nya kampanj – bluewashing är inte lösningen på polisbristen