Snart hoppas jag kunna ge någon slags besked om vad det är vi diskuterar i avtalsförhandlingarna. Vi har kommit en bra bit på väg, men som alltid kan jag inte berätta om innehållet innan allt är klart.

Under tisdagen träffades Polisförbundets nationella och regionala representanter för att stöta och blöta läget och vad det är vi har att ta ställning till. Att få höra de olika regionala perspektiven är oerhört viktigt, liksom att få pröva olika förhandlingslösningar. Det bidrar till ett bättre beslutsunderlag men är också ett måste i en demokratisk organisation som Polisförbundets.

I avtalsförhandlingar som den här är det alltid väldigt mycket material att ta sig igenom, att förstå i sina delar men också att se i den större helheten. Helheten blir också som tydligast när vi möts för att ge olika perspektiv på liggande förslag.

Polisförbundet har lyckats väl i tidigare avtalsrörelse i förhållandande till övriga förbund på arbetsmarknaden.

Den uppvärderingsresan förbundet påbörjade måste fortsätta. Enligt min uppfattning är poliser fortfarande felaktigt lönesatta om man jämför med hur lönestrukturen ser ut på den övriga arbetsmarknaden.  Uppvärderingen är också nödvändig om poliskåren ska kunna växa i den takt det är tänkt. Därför är det viktig att politiker och Polismyndigheten fortsätter att satsa mer pengar på poliser framöver.

Men här och nu diskuterar vi de extrapengar som redan har skjutits till – de 360 miljonerna – och självklart också hur årets revisionsmedel ska fördelas. Fördelning kan alltid ske ur olika perspektiv. Man kan fokusera på vad som är bäst på kort sikt eller på lång sikt. Dessutom måste man ibland ta hänsyn till vilka beslut som leder till störst inflytande och när det är läge att säga nej till inflytande för att man inte kunnat förhandla sig fram till något som är tillräckligt bra. Det är den här typen av svåra avvägningar som förtroendevalda ställs inför. 

Förhandlingarna har varit svåra tidigare och de har inte blivit lättare nu, men jag vet att våra förtroendevalda alltid har medlemmarnas bästa i fokus. Exakt hur vi just i de här förhandlingarna ska agera för att göra det vi anser är bäst för medlemmarna hoppas jag att vi snart har svaret på.