Vi på Polisförbundet har varit snabbfotade, vi har hållit oss till den tidplan arbetsgivaren föreslagit och i slutet av maj stod vi redo att växla yrkanden. Då meddelande myndigheten vid sittande bord att man inte hade några yrkanden att presentera. Och nu, två veckor senare, presenterar arbetsgivaren förvisso yrkanden, men de för oss tyvärr inte många steg framåt i den redan försenade processen. Myndigheten verkar inte ha bottnat i sina egna yrkanden och skaffat sig de mandat de behöver. Det gör att de inte kan ge oss de svar vi behöver för att kunna analysera deras yrkanden och komma vidare i processen. 

I sina yrkanden vill Polismyndigheten bland annat att de 360 miljonerna ska fördelas mellan satsningar på kuven, höjd ob-ersättning och höjd lön i Sthlm. Men när vi ställer följdfrågor på vad de olika delarna kommer kosta får vi tyvärr alldeles för luddiga svar. Vad är det egentligen Polismyndigheten föreslår? Sådana yrkanden går inte att ta ställning till.

Vi kommer inte stressas till att köpa en gris i någon säck. Därför måste vi nu invänta att arbetsgivaren tar ännu mer tid i anspråk för att göra sitt jobb. Det gör att de skarpa förhandlingarna troligen inte kommer att starta innan sommaren.

Under tiden får vi avvakta. Men våra krav är tydliga och djupt förankrade i kåren - polisarbetet är ett lagarbete och höjda löner samt karriär- och utvecklingsmöjligheter ska gälla för alla. Inte bara för vissa. För på en punkt är vi och myndigheten överens – att vara polis är en större uppgift. Och dessutom vi behöver locka fler till yrket. Det är hög tid att polisyrket uppvärderas och arbetet avspeglas i lön och villkor. 

Vill du läsa mer om våra yrkanden, kolla här.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef