Idag kom beskedet att parterna inom industrin skjuter upp avtalsrörelsen. Avtalet, som berör miljontals löntagare skulle ha löpt ut den 31 mars, men förlängs nu till den 31 oktober.

Så berör det oss

Statligt anställda, däribland poliser, berörs i nästa led, eftersom Industriavtalet sätter normen – märket – för hela arbetsmarknadens löneförhöjningar och är det första avtalet som förhandlas fram på arbetsmarknaden.

Det är naturligtvis beklagligt att förhandlingarna som ska leda fram till ett nytt märke för löneökningar inte kan fortsätta enligt ursprunglig tidplan, men sett till läget så är det ett klokt beslut som fattats.

De statliga avtalen skulle ha omförhandlats med start i juni och det nya avtalet skulle gälla från den 1 oktober – men enligt dagens besked väntas ju inte Industriavtalet, som ska sätta märket, vara klart till dess.

För oss som förhandlar polisernas löner och villkor betyder det att vi alltså inte vet när vi kommer ha ett nytt centralt avtal. Men vi förutsätter att vi inom staten kommer att förlänga avtalen på samma sätt som resten av arbetsmarknaden, och det gör att vi kommer kunna omhänderta förhandlingar i de viktigaste frågorna inom polisen i alla fall.

Det är viktigt att också förtydliga att detta inte påverkar de regionala förhandlingar som pågår nu och den lönerevision som ska betalas ut under våren eller försommaren.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef