De fackliga villkoren är uppe för förhandling. Tidigt i höstas initierade arbetsgivaren en kartläggning för att se över läget. Även om det har skapat en del oro bland några är vi positiva och ser detta som en möjlighet att teckna ett modernt lokalt avtal som komplement till det centrala som nu har många år på nacken. Polisarbetet och vårt fackliga uppdrag har förändrats över tid och med en modernisering av de fackliga villkoren kan förutsättningarna förbättras.

Arbetet med förhandlingarna går enligt plan och nu övergår vi till kollektivavtalsförhandlingar. Med ett kollektivavtal kan vi skapa villkor som ger lika bra, eller kanske ännu bättre, förutsättningar för att bedriva fackligt arbete. Vi ser också att vi har förankringsorganisationen med oss i vår väg framåt.

Arbetsgivaren har satt sista mars som deadline för ett avtal och många har frågat sig vad som händer därefter om vi inte har nått hela vägen fram. I dagsläget ser vi dock inte att denna deadline bör påverka pågående förhandlingar och vårt fackliga arbete kommer att löpa på som tidigare tills dess att vi når en överenskommelse.

Med en modernisering av våra fackliga villkor kan det bli tydligare vilka förutsättningar som krävs för det oerhört viktiga uppdraget att företräda Polisförbundets medlemmar på ett bra sätt – och under bra och rättvisa villkor. Medbestämmande och inflytande ger mer kunskap och fler erfarenheter in i beslutsprocessen. På så sätt kan beslut fattas utifrån ett mer gediget underlag. Och det gynnar medarbetare, chefer och polisverksamheten i stort för dagens och framtidens polis.

Niklas Simson, förhandlingschef