Det som återstår innan vi är klara med årets löneförhandlingar är att vi ska komma överens med Polismyndigheten om revisionen. Jag har haft möten med vår motpart och frågan som nu ligger på bordet är på vilken nivå förhandlingarna ska ske – på nationell eller regional nivå.
När vi i förra veckan samlade förhandlarnätverket, med förtroendevalda från hela landet, så var man tydlig med att regionala förhandlingar är att föredra. Men om det ska lyckas krävs det också att vår motpart ger de regionala arbetsgivarna tillräckligt med mandat och beslutanderätt att fördela utifrån de regionala behoven.
Jag tror och hoppas att vi kommer att hitta en lösning och att vi kan komma överens om den fortsatta processen. Och självklart kommer jag att återkoppla till er så fort jag har något nytt besked att ge.

När det gäller årets fördelning av de extra 360 miljonerna är det Polismyndigheten som sitter på informationen om hur det ska gå till. Som ni säkert redan vet vid det här laget kunde Polisförbundet inte ställa sig bakom det slutbud Polismyndigheten gav oss gällande de politiska extrapengarna till höjda polislöner. Orsaken var att arbetsgivaren inte i tillräckligt stor utsträckning tog hänsyn till vårt viktigaste yrkande, att hela polisyrket måste uppvärderas. Det duger inte att bara vissa funktioner inom polisen får ta del av de extra lönemedlen om vi ska behålla värdefull polisiär erfarenhet och kompetens inom kåren.
Polismyndigheten jobbar mot målet 26 200 poliser vid årsskiftet 2024/2025. Ska det lyckas så måste hela polisyrket uppvärderas – särskilt med tanke på att platser på polisutbildningen fortsätter att stå tomma samtidigt som avhoppen från yrket fortsätter. Samtidigt som vi förhandlar om den tidigare överenskomna revisionen – på minst 3,63 procent – fortsätter därför Polisförbundet med det mer långsiktiga arbetet med att uppvärdera polisyrket.

Martina Perzanowska
Förhandlingschef