Äntligen har vi fått igenom att hundförare ska få en skälig ersättning för det engagemang det innebär att hålla polishundar tillgängliga för den operativa verksamheten. Det är en styrka att vi nu har kunnat reglera villkoren i kollektivavtal och inte som i dag i enskilda överenskommelser med arbetsgivaren. Med kollektivets styrka i ryggen är det lättare att få igenom en skälig ersättning än om var och en ska förhandla själva.

Vi har också fått igenom förbättringar av ob-ersättningen, vilket är ett nödvändigt steg i rätt riktning. Kompensationen för att jobba på obekväma arbetstider har varit alldeles för låg under alldeles för lång tid.  Men när också grundlönen har legat för lågt har det varit svårt att få igenom nödvändiga höjningar. Att ob-ersättningen nu höjs är ett steg i rätt riktning som måste följas av fler.

I avtalspaketet ingår också hur villkoren ska se ut för de som ingår i särskilda polisinsatser som exempelvis Rimfrost. Dessutom införs en ny form av ingripandeberedskap i glesbygd där behovet av nattbemanning är lågt. Arbetsgivaren vill lösa det genom att vissa medarbetare kan vara i beredskap i hemmet istället för i ordinarie tjänst. Behovet kommer från hur situationen är i vissa glesbygdskommuner i Norrland och det är tänkt att komma till användning där.

Vi är nu överens om hur ersättningen för en sådan beredskap ska se ut. Men för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att införa denna beredskap så måste de lokala/regionala parterna först vara överens.

Nya kollektivavtal

Jag önskar er alla en skön sommar!

Text: Niklas Simson, förhandlingschef