Nu har vi genomfört samrådstouren om karriär- och utvecklingsvägar. Vi har besökt samtliga regioner, avdelningar och NOA. 

Vi vill passa på att tacka alla som har deltagit i samråden. Att utveckla karriär- och utvecklingsvägarna är ett omfattande arbete − det kommer att ta tid och många diskussioner innan allt är på plats. Därför är det glädjande att se att det är en fråga som engagerar så många av våra medlemmar.

På samrådsmötena har vi presenterat våra tankar om utveckling av kompetensprofiler för funktioner, av tjänstegradssystemet och vad det skulle kunna innebära att gå från flera olika polisiära anställningar till några färre. Vi har fått många kloka synpunkter på möjliga vägar framåt och vi har diskuterat en del farhågor som vi ser. Alla medskick har vi återrapporterat till förbundsstyrelsen och vi kommer nu att gå vidare i arbetet med partsgruppen de närmaste dagarna. 

Den 23-24 maj träffar vi förhandlar- och arbetstidsnätverken så att även de får chansen att göra medskick inför fortsättningen. Sen är det dags för ytterligare en avrapportering och diskussion med förbundsstyrelsen vid deras möte i juni.

Höstens revision

Parallellt med detta arbete pågår också förberedelser för höstens revision. Vi räknar med att snart vara klara med en överenskommelse om ett nationellt direktiv för hur de regionala förhandlingarna ska bedrivas.

Niklas Simson

2019-05-10