Men förhandlingarna om karriär- och utvecklingsvägarna har inte stannat av. Arbetet fortsätter med att skapa en röd tråd i poliskarriären som innebär att ju mer man utvecklas i sin funktion, ju mer kunskaper och färdigheter man får, desto mer pengar ska man också få i lönekuvertet. Den röda tråden innebär också att det ska bli tydligare för den enskilde vad som krävs för att utvecklas i funktionen och att det också ska följas upp i utvecklingssamtalen.

Ur Polisförbundets perspektiv är ett sådant här system absolut nödvändigt för att både behålla dagens poliser och för att locka nya till yrket. Arbetet har som sagt gått långsamt. Efter våra påtryckningar har det nu gått tre år sedan regeringen gav Polismyndigheten ett uttryckligt uppdrag att ta fram tydliga karriär- och utvecklingsvägar för poliser. Sedan dess har många arbetstimmar lagts ner för att hitta ett system som både är transparent och fungerar i vardagen – vilket visade sig vara komplicerat eftersom systemet både ska gå att använda i hela landet och vara hållbart över tid.

Nu finns dock ett arbetsgivarförslag på hur utvecklingsvägarna kan se ut för IGV-poliser, en modell som testas i några lokalpolisområden. Från Polisförbundets håll har vi efter diskussioner i våra förbundsregioner både ris och ros till den ordning som testas och vi har flera kloka synpunkter på hur modellen kan förbättras. De synpunkterna utgår jag från att arbetsgivaren kommer att lyssna på. Är parterna överens om systemets utformning ökar både sannolikheten för att utformningen blir bra och att systemet ges legitimitet.

Även om arbetet nu kommit en bra bit på väg är det fortfarande en hel del pusselbitar som saknas innan vi blir nöjda. När vi blir klara finns det tyvärr inget svar på, men en sak är säker och det är att vi inte kommer att släppa det här. Poliser måste få bättre möjligheter till karriär- och utveckling, både inom funktioner och mellan funktioner. Det handlar om att göra yrket attraktivare genom både utvecklingen i sig och genom de löneökningar som ska komma med förvärvade färdigheter och kunskaper. De målen är oerhört viktiga och dem kommer vi aldrig att ge upp.

Text: Niklas Simson, Polisförbundets avtalschef