Överenskommelsen är att särskilt prioritera poliser i polisiära funktioner och att det löneutrymme som skulle ha använts för att skapa ett tillägg för de särskilt prioriterade områdena nu istället ska användas för lönesättning.

Sammantaget kan vi konstatera att den totala fördelningen i tillräcklig utsträckning speglar det parterna sedan tidigare är överens om. Nästa steg nu blir att fördela dessa pengar inom respektive region och avdelning.

Målet är att de nya lönerna ska vara klara före årsskiftet och utbetalas så snart som möjligt därefter.

Text: Niklas Simson