Av direktivet framgår att revisionen är ytterligare ett steg i uppvärderingen av polisyrket och att vi nu ska ha en bredare satsning än vad som varit fallet i tidigare revisioner genom att poliser i polisiära funktioner, alltså funktioner där det krävs polisiär kompetens, särskilt ska uppmärksammas.

Det framgår också att de lönenivåer som skapas genom höstens revision ska vara vägledande för löneinplaceringar även i framtiden. Detta har en stark koppling till arbetet med Karriär- och utvecklingsvägar som ska möjliggöra såväl löne- som yrkesmässig karriär.

Nästa steg är nu att parterna i regioner och avdelningar med det nationella direktivet som grund ska komma överens om regionala och avdelningsvisa direktiv. När detta är klart kan sedan lönesättande samtal påbörjas och slutligen kollektiv förhandling om lön genomföras. Målbilden är att revisionen ska vara klar före årsskiftet.

Text: Niklas Simson