Nu har vi äntligen kommit överens med Polismyndigheten om hur de regionala löneförhandlingarna skall ske. Polismyndigheten gick innan jul ut med sina "direktiv för revisionen", och det stökade till en del i vår organisation. Nu är vi överens. Och att de regionala förhandlingarna om nya löner kan starta känns naturligtvis väldigt bra.

Det har varit en långdragen och slitsam process att komma överens. Polisförbundet började arbeta med förberedelserna inför avtalsförhandlingarna redan i slutet av 2020. Polismyndigheten och vi har stått långt ifrån varandra i vissa frågor. Men nu är vi ett steg närmare att komma i mål med lönerevisionen för 2021, även om vi har en lång väg kvar innan våra medlemmar kan få nya löner utbetalade.

Vi är bland annat överens om att lönerna i revisionen ska sättas utifrån ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och utifrån skicklighet och resultat. Det som känns extra bra är att vi också är överens om att regionerna nu har möjlighet att göra särskilda satsningar på olika grupper utifrån behoven. Det finns också, precis som tidigare, möjlighet för regionerna att begära nationellt stöd om förhandlingarna stöter på patrull.

Att vi nu har kommit så här långt och att de regionala förhandlingarna kan starta är bra. Den signalen fick jag även av det regionala förhandlingsnätverket som var inkallade i förra veckan och som fick ta del av vår överenskommelse.

Martina Perzanowska
Förhandlingschef