I förra veckan presenterade de statliga parterna sina yrkanden.
I ett första steg kräver vi nu bland annat konkurrenskraftiga löneökningar med individgarantier, att du som medarbetare ska få större möjlighet att påverka dina arbetstider och att vi behåller rätten till en sammanhängande semester under juni – augusti. På alla dessa punkter vill Arbetsgivarverket, vår motpart inom den statliga sektorn, införa försämringar.

Att ha ett bra försäkringsskydd genom din anställning är oerhört viktigt. Vi vill därför se en rad förändringar i Personskadeavtalet, PSA. För det är tyvärr så att om du skadas under utbildning eller övning så är du sämre försäkrad än om du skadas genom en oförutsedd och plötslig händelse på jobbet. Det är inte rimligt att skadorna bedöms så olika som det gör i dag. Vi vill dessutom ändra så att den som medverkar i rehabilitering inte ska få sämre ersättning än om man fortsätter med passiv sjukskrivning, så som dagens regler är utformade.

Vi driver också på för ett starkare försäkringsskydd när du jobbar hemma.

Förhandlingarna om det statliga avtalet pågår fram till slutet av november. Därefter tar våra förhandlingar med Polismyndigheterna vid. Då intensifieras diskussionerna om höjda polislöner och de specifika behov som vi har inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Fram till dess kommer vi att fortsätta opinionsbilda för höjda polislöner. Polisyrket är oerhört komplext och den alltmer avancerade och organiserade brottsligheten ställer höga krav på yrkeserfarenhet, kunskap och yrkesskicklighet. Polislönerna måste spegla det ansvar och den kompetenskrav som ställs på poliser idag. Det gör den inte idag.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef.