Niklas Simsom, förhandlingschef på Polisförbundet förklarar i en film på YouTube vad karriär- och utvecklingsvägar är.

Systematiken beräknas vara klar före årsskiftet och så snart den är satt kommer det att gå ganska fort att leverera de första kompetensprofiler som tas fram för poliser i ingripandeverksamheten och poliser i lokalpolisområden, berättar förhandlingschefen bland annat i filmen.