Den frågan har också dragits till sin spets när vi diskuterat med arbetsgivaren om hur pengarna ska fördelas mellan regioner och avdelningar. På det stora hela är vi överens, men i ett fall har vi olika uppfattning.

Vi är överens om att andelen poliser i polisiära funktioner inte skiljer sig åt vare sig mellan olika regioner eller mellan regioner och/eller Särskilda utredningar, HR och NOA. Det innebär att utrymmet som finns att fördela i revisionen inte skiljer sig åt mellan dessa regioner/avdelningar utifrån den aspekten.

Men vi och arbetsgivaren har olika uppfattning om hur stor andel poliser i polisiära funktioner det finns på de nationella avdelningarna och därmed också olika uppfattning om vilket behov verksamheten har av polisiär kompetens i många funktioner inom rätts-, kommunikations-, IT- och ekonomiavdelningen samt Rikspolischefens kansli. Vi anser att behovet är större och att utrymmet till lönehöjningar för våra medlemmar på de nationella avdelningarna därmed skulle vara större.

De diskussioner vi fört med arbetsgivaren pekar på att vi måste intensifiera det arbetet så att poliser och polisers kompetens värderas på ett mer rättvisande sätt i framtiden.

Text: Niklas Simson