Detta då arbetsgivaren inte lyckades enas om ett förslag till hur ett sådant tillägg skulle kunna utformas, och vi därmed alltså inte kunde enas om ett sådant. Detta har vi haft med oss när vi nu har gått igenom fördelningen till regioner och avdelningar.

För oss i Polisförbundet har det varit viktigt att fördelningen mellan regionerna och avdelningarna i tillräcklig utsträckning speglar det utfall som vi skulle kunna ha fått om ett tillägg hade blivit verklighet. Där var utgångspunkten att ett tillägg skulle kunna träffa varje arbetstagare som vid något tillfälle tjänstgör i ett sådant område, oaktat var denne är placerad. Det innebär att ett tillägg skulle ha träffat medlemmar som är placerade i en region som har särskilt prioriterade polisområden, men också medlemmar i regioner som inte har det men som skulle kunna kommenderas till tjänstgöring i annan region med särskilt prioriterade polisområden. Det skulle dessutom utifrån samma princip träffa medlemmar som är placerade i HR, Särskilda utredningar och NOA.

Den fördelning av utrymme som nu görs anser vi i stort speglar det utfall som ett tillägg hade kunnat få.

text: Niklas Simson