Värdet av vårt partsgemensamma arbete har varit stort. Trots att det varit en svår och utmanande resa hade vi inte nått resultat om inte alla ha tagit del av arbetet. Att vi har haft konstruktiva diskussioner inom den referensgrupp vi hade från förbundsregionerna, i strategigruppen och i förbundsstyrelsen, har gjort det möjligt för oss att hitta kreativa lösningar.

Nu ser vi att förhandlingarna har gett resultat. Vi har tack vare våra gemensamma krafter nu stabila förutsättningar att arbeta fackligt både nu och när poliskåren ska växa framöver. Vi behåller antalet fackliga och i takt med att poliskåren växer kommer vi att kunna få mer facklig tid. Varje år kommer vi följa upp den fackliga bemanningen för att se till att vi har det som krävs för att säkra tillräckliga resurser.

Det finns ett stort fackligt engagemang i våra regioner, eldsjälar som brinner för att skapa inflytande och medbestämmande i beslutsprocesser kring polisers arbetsliv. Att säkra utrymmet för detta engagemang är otroligt viktigt – det är till syvende och sist grundläggande för vår existens och vår möjlighet att skapa bästa tänkbara förutsättningar för alla våra medlemmar i deras arbete för ett tryggare samhälle.

Nyhet: Nytt avtal om villkor för fackliga förtroendevalda

Text: Niklas Simson, förhandlingschef