Med en titt i backspegeln så kan vi konstatera att det har varit en turbulent period – men det har också varit en framgångsrik period. Den strategi vi beslutade om under 2017 har fungerat och resultatet är att lönerna har höjts betydligt mycket mer för poliser än för övriga på arbetsmarknaden.

Vårt mål för perioden var 15 procent i löneökningar. Det har vi klarat med råge. Exakt vad löneutfallet blir för hela kollektivet kommer vi att utvärdera efter sommaren. Men så pass mycket vet jag att den stora majoriteten av våra medlemmar har fått en bättre löneutveckling än någonsin tidigare.

Att höja polisers löner har varit helt nödvändigt. Men vi är fortfarande långt ifrån i mål. Lönerna måste fortsätta att höjas under flera år framöver, inte minst om politikernas mål om 10 000 fler polisanställda, varav majoriteten ska vara poliser, ska bli verklighet. För det är det låga löneläget som har gjort och fortfarande gör att alldeles för många erfarna poliser lämnat sitt arbete för att gå till andra yrken.  Och det påverkar tryggheten i vårt samhälle.

Text: Niklas Simson, förhandlingschef