Nu är överenskommelsen om hur mycket pengar det blir i höstens revision klar. Men det är mycket mer arbete som återstår om uppvärderingen av polisyrket ska kunna fortsätta och bli verklighet.

För tillfället är vi på rundresa för samråd om tankarna kring Karriär- och utvecklingsvägar (KUV) och hur det ska kunna kopplas till lönebildningen. Rundresan är en del av det partsgemensamma arbete vi gör i den frågan och vi kommer att besöka samtliga regioner och avdelningar.  Syftet är att kunna svara på frågor om hur parterna tänkt när vi tagit fram det förslag som nu diskuteras, samt att ge möjlighet att komma med medskick och synpunkter.

Hittills har vi besökt regionerna Nord, Öst, Bergslagen, Väst och Nationella avdelningar. Kommande veckor besöker vi resten av regionerna och avdelningarna och hela rundresan ska vara klar i början på maj. När den är klar är det dags för förbundsstyrelsen att ta en diskussion om hur man vill gå vidare i arbetet.

Text: Niklas Simson

2019-04-25