Semestern är en oerhört viktigt tid för återhämtning, för att koppla bort arbetet och för att få tid över för nära och kära. Men i år är det inte som vanligt. Polismyndigheten måste fungera dygnet runt, året om. Och med de risker som pandemin medför krävs det mer än vanligt av oss alla. Därför har beslutet dröjt.

Jag vet att det finns många som tycker att det är ett tungt besked att semestern kanske inte blir så som man har tänkt. Även om vi får signaler om att det här fungerar i det stora och att det, i de flesta regioner, är ganska små justeringar som gjorts i förhållande till den ursprungliga planeringen så är det många enskilda som kommer att drabbas. Jag vet också att om man inte får den återhämtning man behöver under sommaren så kommer det att slita på poliskåren. Men vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att vår verksamhet fungerar.

Tyvärr får vi signaler från ett fåtal regioner om att arbetsgivaren inte har en tillräcklig bra dialog med arbetstagarna även när det rör sig om stora ingrepp i den semesterplanering som gjorts. Dessutom förefaller viss hantering stå i strid med gällande kollektivavtal. Detta är signaler som vi noggrant kommer att följa upp.

Trots dagens beslut så kan semesterplanerna behöva ändras framöver beroende på  hur utvecklingen av pandemin blir. Om det kommer till ett sådant läge att semestern för den enskilde måste ändras så ska det ske i första hand på frivillig väg. Vi är också överens med arbetsgivaren om hur du som berörs ska kompenseras:

  • Om din semester återkallas innan den har påbörjats, får du 150 kronor för varje hel semestertimme som återkallas.
  • Om du påbörjat din semester när den avbryts får du 225 kronor för varje hel semestertimme som berörs.

Dessutom har vi förstärkt möjligheterna att löneväxla till Kåpan extra samt särskilt lyft fram möjligheten att genom en enskild överenskommelse växla semester mot höjd lön.

Semesterplanen inom Säkerhetspolisen fastställdes i mitten av april.

Text: Christer Palmkvist, ombudsman