I Polisförbundets arbetsmiljöarbete ingår många delar, alltifrån kampen för fler poliser och rimligare arbetsbelastning, via frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet i vardagen till arbetet vid mer akuta händelser där brister i bland annat utbildning, utrustning och fordon lett till skadade kollegor.

Arbetsmiljöarbetet kretsar både kring detaljer i kravställan vid upphandlingar av till exempel fordon, aktiva hörselskydd, kroppsburna kameror och utrustning som kring mer övergripande frågor som ensamarbete och psykosocial arbetsmiljö. Medlemmarnas motioner är också en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet och har lett till ett ökat tryck i bland annat frågor för att ändra lagstiftning för utökad möjlighet till särskilda tjänstekort, översyn av personliga uppgifter.

Med sin yrkesspecifika polisiära kompetens och erfarenhet är Polisförbundets skyddsombud och ombudsmän oumbärliga i kampen för att Sveriges poliskår ska få en bättre arbetsmiljö – även om det innebär ökade kostnader för arbetsgivaren.