Dela sidan:

Polisförbundets avtal

Det finns en mängd avtal som rör din lön eller anställning. En del av dem är tecknade på central nivå, mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och rör alla statligt anställda. OFR står för Offentliganställdas förhandlingsråd och är ett samverkansorgan för 14 fackliga organisationer med medlemmar inom den offentliga sektorn. Polisförbundet förhandlar under namnet OFR/P.

Andra avtal är tecknade på lokal nivå, det vill säga med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Avtal med arbetsgivarverket

Avtal med Polismyndigheten

En del avtal tecknas på lokal nivå mellan Polisförbundet och Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Exempel på lokala avtal:

  • Lokalt kollektivavtal om arbetstid och semester
  • Bemanningsavtal
  • Flyttersättning
  • Föräldralön
  • Lokala omställningsavtal

Kontakta din förbundsregion för att ta reda på vilka avtal som gäller för dig.

*