Dela sidan:

Avtalsrörelsen steg för steg

Snurra_2

1. Lyssna och analysera – förväntningar inom Polisförbundet

Medlemmar skriver motioner och kongressen sätter riktningen. Förbundsstyrelsen analyserar och fortsätter att lyssna på medlemmar och förtroendevalda.

2. Gemensam plattform inom OFR

Före förhandlingarna med arbetsgivaren måste flera fackförbund komma överens om inriktningen. Inte bara inom Polisen utan inom hela staten. Polisförbundet samarbetar inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) med Tull-Kust, Officersförbundet, ST, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Ledarna och Försvarsförbundet. Samordning görs även med Saco-S och SEKO.

3. Yrkanden

Tillsammans presenterar fackförbunden ett antal krav och frågor att förhandla om. Fackförbundens yrkanden lämnas till Arbetsgivarverket, som också lämnar sina yrkanden till fackförbunden.

4. Förhandling

När fackförbunden och Arbetsgivarverket har gått igenom yrkandena börjar förhandlingarna.

5. Centralt avtal (RALS)

RALS är ett centralt avtal för hela statsförvaltningen och tecknas mellan OFR S/P/O och Arbetsgivarverket. Avtalet är mer generellt och reglerar till exempel hur lönebildningen ska gå till och vad som händer om parterna inte kommer överens ute på myndigheterna.

6. Lokalt avtal (Polis-RALS)

När RALS-avtalet är tecknat för alla statsanställda förhandlar Polisförbundet, utifrån RALS-avtalets riktlinjer, med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om villkor för t ex lön och övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester m.m.). Avtalet med polismyndigheterna sätter också ramarna för avtal på landets polismyndigheter.

7. Din lön

Din lön förhandlas slutligen.

*