Dela sidan:

Om Polisförbundet

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Vi har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet.

Cirka 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Polisförbundet ingår i TCO, vilket är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer och har till uppgift att tillvarata tjänstemannagruppernas gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

*