Det finns också bidrag och stipendier för dig som vidareutbildar dig eller behöver ett extra tillskott i samband med sjukdom eller andra omständigheter som drabbat familjen. Anhöriga till poliser som omkommit i tjänsten kan också få bidrag från Polisskadestiftelsen.

Under 2022 fick poliser ta emot 915 000 kronor i stipendier och bidrag. 620 000 kronor kom från Polisskadestiftelsen och fördelades på 68 ansökningar. Hur mycket pengar vi fördelar under 2023 beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in.

Sista dagen att söka stipendier är den 1 september.

Mer om våra stiftelser och hur du söker stipendium