Ett bättre arbetspass för dig och kåren 

91 procent av alla yrkesaktiva poliser är medlemmar i Polisförbundet. Det gör oss stolta och det gör oss starka.

Vårt arbete består i att förbättra din vardag och ge dig ett bättre arbetspass. Ett arbete med bättre lön, ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer inflytande i vardagen. 

Polisförbundet är alla vi förtroendevalda och medlemmar tillsammans. För att utveckla kåren krävs det en ständig dialog där alla våra medlemmar är delaktiga i beslut och riktning.

Vision

Vår vision är en poliskår som är respekterad och uppskattad av alla. För att närma oss visionen har vi dessa kärnvärden i vår verksamhet:

Professionella
Vi vårdar våra relationer och agerar professionellt för att vinna allas respekt. Vi vill ständigt utveckla vår service och vårt bemötande. 

Engagerade 
Vi står upp för varje medlem men också för kåren och för att polisyrket ska bli det drömjobb det är. 

Konstruktiva 
Vi tittar alltid framåt och kommer med lösningar, inte bara med kritik. Vi inspirerar våra medlemmar men också arbetsgivare och politiker att se möjligheter.

1800 personer arbetar för dig

Ungefär 1 800 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Exempel på vad vi gör är:

 • Förhandlar för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis
 • Arrangerar fackliga utbildningar
 • Delar ut stipendier och bidrag
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker för att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Erbjuder medlemsförmåner

Du kan påverka vad vi gör

Du som medlem är Polisförbundet. Om du har idéer och synpunkter på förändringar i verksamheten kan du som aktiv medlem lämna in en motion till kongressen.

Allt detta gjorde vi förra året

Vill du veta vad vi gjorde förra året? I årsredovisningen får du en sammanfattning av året som gått.

Kampen sedan 1903 har gjort skillnad

Sedan starten 1903 har Polisförbundet jobbat för att skapa goda villkor för Sveriges poliser. Några viktiga fackliga genombrott genom åren har varit:

 • En kort tid efter starten 1903 ordnades en personförsäkring, som gav bra förmåner för medlemmar.
 • Från 1903 drevs kravet på en gemensam polisutbildning, 1925 tog staten ansvar för en allmän gemensam grundutbildning för poliser.
 • 1914 hade ett 20-tal städer ordnat någon form av pensionslösning för polismännen. 1926 hade alla poliser någon form av pensionsavtal.
 • Under 1930-talet drev Polisförbundet frågan om att polisen skulle förstatligas. 1965 förstatligades polisen.
 • Sedan 1938 drev Polisförbundet frågan om fri uniform, 1995 infriades kravet.
 • Den kommunala förhandlingsrätten för poliser inrättades 1941.
 • Från 1960-talet har frågan om att en polis ska kunna bli polischef utan jur.kand drivits. 1997 nåddes det målet.
 • Förhandlings- och konflikträtt fick Polisförbundet 1965 tillsammans med övriga offentligt anställda.

Mer om Polisförbundets historia finns på TAM-arkiv.