Polisförbundets verksamhet bygger på vår värdegrund som består av tre delar:

 • Kunskap - våra förtroendevaldas och anställdas kunnighet bidrar till att vi framgångsrikt påverkar arbetsgivare och beslutsfattare. Kompetensen medverkar till att vi når resultat av hög kvalitet samtidigt som vi blir starka och trovärdiga.
 • Utveckling - genom nytänkande bidrar vi till en utveckling av polisorganisationen och yrkesrollen på ett sätt som gynnar medborgarna. Långsiktighet är en ledstjärna.
 • Trygghet - vi skapar förutsättningar för medlemmarna att bidra till ett tryggt samhälle genom att medverka till arbetsplatser som präglas av trygghet i form av personlig utveckling, engagerat ledarskap och lyhördhet.

1300 personer arbetar för dig

Ungefär 1 300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Exempel på vad vi gör är:

 • Förhandlar för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis
 • Arrangerar fackliga utbildningar
 • Delar ut stipendier och bidrag
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Erbjuder medlemsförmåner

Du kan påverka vad vi gör

Du som medlem är Polisförbundet. Om du har idéer och synpunkter på förändringar i verksamheten kan du som aktiv medlem lämna in en motion till kongressen.

Allt detta gjorde vi förra året

Vill du veta vad vi gjorde förra året? I årsredovisningen får du en sammanfattning av året som gått.

Kampen sedan 1903 har gjort skillnad

Sedan starten 1903 har Polisförbundet jobbat för att skapa goda villkor för Sveriges poliser. Några viktiga fackliga genombrott genom åren har varit:

 • En kort tid efter starten 1903 ordnades en personförsäkring, som gav bra förmåner för medlemmar.
 • Från 1903 drevs kravet på en gemensam polisutbildning, 1925 tog staten ansvar för en allmän gemensam grundutbildning för poliser.
 • 1914 hade ett 20-tal städer ordnat någon form av pensionslösning för polismännen. 1926 hade alla poliser hade någon form av pensionsavtal.
 • Under 1930-talet drev Polisförbundet frågan om att polisen skulle förstatligas. 1965 förstatligades polisen.
 • Sedan 1938 drev Polisförbundet frågan om fri uniform, 1995 infriades kravet.
 • Den kommunala förhandlingsrätten för poliser inrättades 1941.
 • Från 1960-talet har frågan om att en polis ska kunna bli polischef utan jur.kand drivits. 1997 nåddes det målet.
 • Förhandlings- och konflikträtt fick Polisförbundet 1965 tillsammans med övriga offentligt anställda.

Mer om Polisförbundets historia finns på TAM-arkiv.