Nio av tio poliser är medlemmar

90 procent av alla yrkesaktiva poliser är medlemmar i Polisförbundet. Det gör oss stolta och det gör oss starka.

Vårt arbete består i att förbättra din vardag och ge dig ett bättre arbetspass. Ett arbete med bättre lön, ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer inflytande i vardagen. 

Polisförbundet är alla vi förtroendevalda och medlemmar tillsammans. För att utveckla kåren krävs det en ständig dialog där alla våra medlemmar är delaktiga i beslut och riktning.

Vår vision

Vår vision är en poliskår som är respekterad och uppskattad av alla. För att närma oss visionen har vi dessa kärnvärden i vår verksamhet:

✔ Professionella. Vi vårdar våra relationer och agerar professionellt för att vinna allas respekt. Vi vill ständigt utveckla vår service och vårt bemötande. 

✔ Engagerade. Vi står upp för varje medlem men också för kåren och för att polisyrket ska bli det drömjobb det är. 

✔ Konstruktiva. Vi tittar alltid framåt och kommer med lösningar, inte bara med kritik. Vi inspirerar våra medlemmar men också arbetsgivare och politiker att se möjligheter.

1 800 personer arbetar för dig

Ungefär 1 800 förtroendevalda och 30 anställda, varav många är poliser, arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för våra medlemmar. Det gör vi genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer. Exempel på vad vi gör är:

Du kan påverka vad vi gör

Om du är aktiv medlem och har idéer och synpunkter på förändringar i vår verksamhet kan du lämna in en motion till kongressen.

Polisförbundet i siffror

  • Polisförbundet bildades 1903. 
  • Polisförbundet har cirka 24 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningen.
  • Av anställda poliser är 90 procent medlemmar i Polisförbundet.
  • 32 procent av medlemmarna är kvinnor.
  • Drygt 2 700 av medlemmarna är studerande.
  • Polisförbundet har cirka 3 600 passiva medlemmar, exempelvis pensionärer.
  • Polisförbundet har cirka 1 800 förtroendevalda.
  • Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande och 8 ledamöter.
  • Kansliet har cirka 30 anställda.

Läs också 

Stadgar och organisation

Årsredovisning för 2022

Vår historia och viktiga fackliga genombrott