Beroende av politiska beslut

Polisen och Polisförbundet är beroende av beslut som fattas av riksdag och regering. Det kan gälla hur många poliser som ska finnas i Sverige, hur mycket av statens budget som ska gå till polisväsendet, vilka metoder som ska vara tillåtna och hur polisutbildningen ska utformas.

Exempel på vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är att vi lyft behovet av fler poliser och drivit att polisutbildningen ska reformeras och bli en treårig högskoleutbildning.

Påverkar genom direkt dialog

Ett sätt att påverka är att föra en direkt dialog med politiker, exempelvis justitieministern och riksdagsledamöter i justitieutskottet. Även förtroendevalda från förbundsregionerna kontaktar riksdagsledamöter och insynsråd i polisregioner.

Ett annat sätt att påverka är att bilda opinion via medierna. Vi genomför löpande medlemsundersökningar och utredningar kring olika sakfrågor som rör polisen. Materialet från dessa undersökningar presenteras sedan i egna kanaler eller i medieutspel för att få fram förbundets ståndpunkter och för att skapa debatt.

För att skapa ett tryck i en fråga är det viktigt att det är många som säger samma sak på liknande sätt, inom hela förbundet.

Följ oss på sociala medier

Det bästa sättet att hålla koll på vårt arbete är att följa oss på sociala medier – vi finns på Instagram, X, Linkedin och Facebook

Läs också 

Våra förslag för en ansvarsfull polispolitik

Pressmeddelanden