Kunskaper och färdigheter är polisers absolut viktigaste verktyg. I en värld där polisyrket blivit alltmer komplext, mångfacetterat, utmanande och farligt behöver dessa kunskaper och färdigheter ständigt utvecklas.

Därför vill Polisförbundet att:

  • Polisutbildningen förlängs med en termin
  • Mer resurser avsätts till polisspecifika fort- och vidareutbildningar på högskolor och universitet

För att stärka polisens och samhällets arbete för ett tryggare samhälle måste de polisunika kunskaperna också komma till ännu bättre nytta.

Därför vill Polisförbundet att:

  • Mer forskningsmedel avsätts för polisforskning i praktiknära frågor
  • Poliser ges större plats som viktiga aktörer vid utveckling, utvärdering och forskning kring polisiärt arbete

Treårig polisutbildning

Polisförbundet vill se en treårig polisutbildning i högskolans regi för att det:

  • Ger en nödvändig extratermin för att hinna med allt som krävs under grundutbildningen
  • Ställer tydligare kvalitetskrav på själva utbildningen (granskas av Universitetskanslersämbetet)
  • Ställer tydligare kvalitetskrav på praktiktiden inom Polismyndigheten
  • Kan kopplas samman med yrkesexamen och yrkeslegitimation som tydliggör det unika med polisprofessionen
  • Ger poliser tillträde till fortsatta akademiska studier på avancerad nivå i Sverige och utomlands
  • Förkortar polisers väg mot att forska inom det egna expertområdet

Läs också

Vår politik - så tycker Polisförbundet