Polisförbundets mål är att du som medlem ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter, till vilket ändamål och vilka rättigheter du har i dessa dokument:

Frågor om dataskydd

Har du frågor om dataskydd eller dina personuppgifter? Kontakta dataskyddsansvarig via e-post  dataskydd@polisforbundet.se

Övriga kontaktuppgifter 

Polisförbundet (personuppgiftsansvarig)
Box 5583
114 85 Stockholm

Telefon: 08-676 97 00

Polisförbundets organisationsnummer: 802002–6780

Om du vill komma i kontakt med Polisförbundets dataskyddsombud på TCO mejlar du dataskyddsombud@tco.se