Kakor

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor. En kaka är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator. Kakan sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

På denna webbplats används kakor av webbanalysverktyget Google Analytics. Vi registrerar generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare.

Vid användade av delning av till Facebook och Twitter kan det förekomma kakor. Båda dessa kakor kallas tredjepartskakor, eftersom de kommer från någon annan än polisforbundet.se.

Om du inte accepterar användning av kakor kan du stänga av kakorna i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion.

Tillgänglighet och användbarhet

Polisförbundets webbplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi kommer därför kontinuerligt att utveckla webbplatsen efter användarnas behov och önskemål.

Publicering av bilder från Polisförbundets webb

Bilder som du kan hitta i på vår webbplats markerade med text för nedladdning är Polisförbundets egendom. De är fria för publicering tillsammans med texter, intervjuer och rapporter om Polisförbundet och Förbundets verksamhet.

När fotograf framgår skall fotografens namn anges tillsammans med Polisförbundet som källa.