Observera att du inte längre kan skicka in motioner till 2024 års kongress.

Vi vill gärna ha motioner från våra medlemmar! Det är ett sätt för dig att påverka vilka frågor vi ska driva som förbund och motionerna blir en del av vår politik.

Så skriver du en motion

  • Skriv en motion per förslag.
  • Beskriv så konkret som möjligt vad du vill att förbundet ska arbeta med eller verka för.

Här är en mall som du kan använda när du ska skriva din motion.

Motionerna ska ha skickats senast 1 april det år vi har kongress till motion@polisforbundet.se

Om du har skyddad identitet anger du ditt medlemsnummer som signering av eventuell inlämnad motion.

Ta upp din motion lokalt först

Vill du ge din motion extra tyngd kan du i stället låta den gå vägen via ditt lokalförbundsområdes eller förbundsområdes årsmöte, eller din regions förbundsregionsstämma. Får du gehör där går din motion vidare till kongressen med ett starkt stöd i ryggen.

Läs också

Om Polisförbundets kongress

Vår verksamhet