Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2022

Polisförbundet nästa kongress sker den 27-29 september 2022. 

Skriv en motion till årets kongress

Alla medlemmar är välkomna att komma med förslag till kongressen om löner, arbetsmiljö eller annat som behöver bli bättre. Det kallas för att motionera. Det är bland annat motionerna som bildar Polisförbundets politik och som utgör grunden för vilka frågor förbundet arbetar med. 

Har du flera förslag ska du skriva flera motioner - tänk ett förslag per motion. Försök att så konkret som möjligt beskriva vad du vill att förbundet ska arbeta med eller verka för. 

Här är en mall som du kan använda när du ska skriva din motion

Du kan skicka in motioner till kongressen till och med den 1 april 2022. Motionerna skickas till mejllådan motion[a]polisforbundet.se

Om en medlem med skyddad identitet vill skriva och lämna in motion kan denna identifiera sig med sitt medlemsnummer i Polisförbundet i stället för att uppge sitt namn.

Tidigare års motioner

Om du är nyfiken på hur arbetet fortskrider med tidigare års motioner kan du kontakta kansliet eller den styrelseledamot som har frågan som sitt politiska ansvarsområde.