Tema 2024: Poliser för poliser

Nästa kongress är den 24–25 september 2024 i Stockholm. Temat är Poliser för poliser och det står för att vi är många poliser som engagerar oss för att Sveriges poliskår ska få de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Det handlar bland annat om bra löner, goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö.

I takt med att samhället förändras måste även vi som förbund utvecklas och därför träffas vi för att diskutera, argumentera och för att staka ut en riktning för framtiden. På så sätt kan vi stärka vårt fackliga inflytande för en ny tid.

Kongresshandlingar och motioner

Du som är medlem kan nu ta del av alla kongresshandlingar här

Drygt hundra motioner har kommit in från våra medlemmar. Läs om årets motioner hos Polistidningen.

Vote-It

Vote-It är det röstningssystem vi kommer att använda på kongressen, se en instruktionsfilm av hur det funkar.

Nya program på kongressen

I år är det två nya program som kongressen ska ta ställning till – likabehandlingsprogrammet och yrkesetik för poliser.