Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2020

Årets kongress kommer sannolikt att genomföras digitalt i höst. Detta på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.
Nyhet: Kongress i ny form

Motioner

Det har kommit in 86 motioner till årets kongress. Motionerna handlar bland annat om ingångslöner, ob-tillägg, beredskap, friskvård och arbetskläder. 

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommer att finnas bakom inloggning på Min sida från den 30 juni.