Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2022

Polisförbundet har sin nästa kongress 2022. Här kommer vi att publicera information om den kommande kongressen när det närmar sig.

Tidigare års motioner

Om du är nyfiken på hur arbetet fortskrider med tidigare års motioner kan du kontakta kansliet eller den styrelseledamot som har frågan som sitt politiska ansvarsområde.