Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2020

För första gången i Polisförbundets historia kommer kongressen att ske digitalt. Detta på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.

Motioner

Det har kommit in 86 motioner till årets kongress. Motionerna handlar bland annat om ingångslöner, ob-tillägg, beredskap, friskvård och arbetskläder. Polistidningen har gjort en genomgång av motionerna och var de har sin geografiska hemvist: 

Gratis kläder och spritfritt - frågor för kongressen (Polistidningen)

Tidigare års motioner

Om du är nyfiken på hur arbetet fortskrider med tidigare års motioner kan du kontakta kansliet eller den styrelseledamot som har frågan som sitt politiska ansvarsområde. 

Möteshandlingar

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor.

Om du loggar in från en Polardator och använder webbläsaren Chrome kan du behöva göra följande:

Välj ”Öppna alltid i Adobe Reader" första gången du laddar ner ett dokument. Det räcker med att du gör det en gång så ska det fungera också i fortsättningen.