Boka in den 24–25 september 2024 för Polisförbundets kongress! 

Save the date: kongress 2024

Nästa kongress kommer att hållas den 24–25 september 2024. Under våren går vi ut med praktisk information om evenemanget.

Vill du skriva en motion skickar du den senast den 1 april, så här skriver du en motion.

Polisförbundets kongress 2022

Temat för kongressen 2022 var Framgångskraft. Det står för den kollektiva kraft som vi får när vi tillsammans beslutar hur vi ska utveckla och förnya Polisförbundet framåt. Det sammanfattar också mycket av det framgångsrika arbete vi bedrivit de senaste åren.

Sammanlagt hade 101 motioner inkommit för ombuden att ta ställning till. Under kongressen valdes också en ny styrelse och Katharina von Sydow valdes till ny ordförande.