Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2020

För första gången i Polisförbundets historia kommer kongressen att ske digitalt. Detta på grund av den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.
Här hittar du information om årets digitala kongress Framtidsyrke: Polis.

Tidigare års motioner

Om du är nyfiken på hur arbetet fortskrider med tidigare års motioner kan du kontakta kansliet eller den styrelseledamot som har frågan som sitt politiska ansvarsområde.