Polisförbundets kongress 2022

Kongressen är Polisförbundets allra högsta beslutande organ. Det är här som vi tillsammans tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete.

Temat för kongressen 2022 var Framgångskraft. Det står för den kollektiva kraft som vi får när vi tillsammans beslutar hur vi ska utveckla och förnya Polisförbundet framåt. Det sammanfattar också mycket av det framgångsrika arbete vi bedrivit de senaste åren.

Viktiga vägval

Sammanlagt hade 101 motioner inkommit för ombuden att ta ställning till. Under kongressen valdes också en ny styrelse och Katharina von Sydow valdes till ny ordförande.