Polisförbundets kongress

Kongressen är Polisförbundets högsta beslutande organ. Det är här som vi tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Polisförbundet har kongress vartannat år. 

Kongress 2020

Datum: 22-24 september 2020

Plats: Scandic Infra City i Upplands Väsby

Motioner

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till förbundets kongress. För att din motion ska besvaras på kongress 2020 behöver du skicka in den senast 1 april 2020. 

Använd gärna vår motionsmall (docx).

Skicka in din motion

Du kan skicka din motion på e-post till motioner@polisforbundet.se 

eller till adress: 

Polisförbundet

"Motion"

Box 5583

114 85 Stockholm

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommer att finnas bakom inloggning på Min sida från den 30 juni.