Polisförbundets kongress 2022

Kongressen är Polisförbundets allra högsta beslutande organ. Det är här som vi tillsammans tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete.

Temat för årets kongress är Framgångskraft. Det står för den kollektiva kraft som vi får när vi tillsammans beslutar hur vi ska utveckla och förnya Polisförbundet framåt. Det sammanfattar också mycket av det framgångsrika arbete vi bedrivit de senaste åren.

Viktiga vägval

I år har 101 motioner inkommit som vi ska ta ställning till. Vi ska också välja en ny ordförande och en ny styrelse som kommer att få stor betydelse för vårt förbunds fortsatta arbete.

Datum

26 september
Den digitala kongressen är öppen för beslut av formaliapunkter kl. 07.00-19.00.

27 – 29 september
Kongressen träffas under tre dagar tisdag 27 september till torsdag 29 september.

Möteshandlingar

Du som är medlem kan ta del kongressens möteshandlingar när du är inloggad på Mina sidor. 

Om du loggar in från en Polar-dator och använder webbläsaren Chrome kan du behöva göra följande:

Välj ”Öppna alltid i Adobe Reader" första gången du laddar ner ett dokument. Det räcker med att du gör det en gång så ska det fungera också i fortsättningen.