Innan du får en ny lön så har det skett ett antal förhandlingar. Det är Polisförbundet och Polismyndigheten som förhandlar om lönen på olika nivåer.

Inriktning och krav

Analys och dialog

Avtalsrörelsen börjar med att ta reda på och analysera vad medlemmarna vill. Det gör Polisförbundet genom att lyssna på medlemmar och förtroendevalda. Medlemmar skriver motioner och kongressen sätter riktningen.

Gemensam plattform inom OFR

Före förhandlingarna med arbetsgivaren måste flera fackförbund komma överens om inriktningen. Den inriktningen ska gälla för hela staten och inte bara inom Polisen. Polisförbundet samarbetar inom OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd) med fackförbunden Tull-Kust, Officersförbundet, ST, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Ledarna och Försvarsförbundet. Samordning görs även med Saco-S och SEKO.

Yrkanden

Tillsammans presenterar fackförbunden ett antal krav och frågor att förhandla om. Fackförbundens yrkanden lämnas till Arbetsgivarverket, som också lämnar sina yrkanden till fackförbunden.

Förhandling

När fackförbunden och Arbetsgivarverket har gått igenom yrkandena börjar förhandlingarna.

Avtal skrivs

Centralt avtal (RALS)

RALS är ett centralt avtal för hela statsförvaltningen och tecknas mellan OFR S/P/O och Arbetsgivarverket. Avtalet är mer generellt och reglerar till exempel hur lönebildningen ska gå till och vad som händer om parterna inte kommer överens ute på myndigheterna.

Lokalt avtal (Polis-RALS)

När RALS-avtalet är tecknat för alla statsanställda förhandlar Polisförbundet, utifrån RALS-avtalets riktlinjer, med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om villkor för t ex lön och övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester med mera). Avtalet med polismyndigheterna sätter också ramarna för avtal på landets polismyndigheter.

Din lön

Din lön förhandlas slutligen i din förbundsregion och du får ett lönebesked.

 

I Avtalsbloggen skriver Polisförbundets förhandlingschef och hans team om sitt arbete och om aktuella avtalsfrågor.