1.png

1. Märket på arbetsmarknaden

Den svenska industrisektorn förhandlar fram märket i sina kollektivavtal. Märket är den procentuella löneökning som fungerar som riktmärke för avtalsförhandlingarna i samtliga sektorer på svensk arbetsmarknad.

2.png

2. Parterna inom staten förhandlar

Förhandlingarna fortsätter mellan parterna inom staten. Polisförbundet förhandlar genom OFR/S,P,O med Arbetsgivarverket. Även fackförbunden Saco och Seko är med och förhandlar om centrala avtal med Arbetsgivarverket. Centrala avtal (RALS) tecknas för alla statsanställda för respektive OFR/S,P,O samt Seko och Saco-S och reglerar bland annat hur lönebildningen går till.

3.png

3. Polisförbundet och Polismyndigheten förhandlar

När det centrala avtalet är klart förhandlar Polisförbundet med Polismyndigheten (RALS-Polis) respektive Säkerhetspolisen (RALS-S) om lön och övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester med mera).

Om parterna inte kommer överens så finns för OFR/S,P,O en lägsta löneökningsnivå. För avtalsperioden 2023-2025 motsvarar den märket på arbetsmarknaden.

4.png

4. Din lön förhandlas i förbundsregionen

Din lön förhandlas slutligen i din förbundsregion. Polisförbundet förhandlar med arbetsgivaren åt dig (kollektivavtalad lön) om du är medlem. Chefer och arbetsledare har även lönesättande samtal och det kan du som medarbetare också välja att ha, om du vill.

Mer om lönesättande samtal

Fakta: Vad är OFR/S,P,O?

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100 000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna.

Avtalsrörelsen 2023