När din region har förhandlat om ett regionalt direktiv för lönerevisionen börjar nästa del i löneprocessen. Det är här du kommer in i bilden.

Det börjar med ett avstämningssamtal

I ett avstämningssamtal med din närmaste chef pratar ni om dina arbetsinsatser under året som har gått. I det här samtalet diskuterar ni inte lönen som sådan.

Du betämmer modell för lönesättning

Efter avstämningssamtalet kan du välja mellan två lönesättningsmodeller:

  • Du har ett lönesättande samtal med din chef.
  • Polisförbundet förhandlar med arbetsgivaren åt dig (kollektivavtalad lön).

Ditt val ska inte påverka utfallet

Polisförbundet och Polismyndigheten är överens om att ditt val mellan lönesättande samtal eller kollektivavtalad lön inte ska påverka utfallet på din lön. Ett lönesättande samtal är inte detsamma som en regelrätt förhandling. Istället är målsättningen med det lönesättande samtalet att du ska förstå på vilka grunder din lön sätts.

Vad är ett lönesättande samtal?

I ett lönesättande samtal träffas du och din närmaste chef som sätter din lön. Du ska få besked om din nya lön och din chef ska kunna motivera varför du har fått den lönen. Chefen ska också tydligt berätta vad du kan göra för att påverka din lön till nästa gång det är dags för lönerevision. Under detta samtal har du möjlighet att ställa frågor direkt till din chef.

Om du och din chef inte kan komma överens om ny lön blir det så kallade oenighetsförhandlingar mellan arbetsgivaren och Polisförbundet. Då kan din lön justeras uppåt eller nedåt.

Andra tillfällen som kan påverka din lön

När du byter arbetsuppgifter har du ytterligare ett tillfälle att få upp lönen. Läs mer om det under Nya arbetsuppgifter och ny lön.

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med din förbundsregion om du vill ta del av lönebilder eller har andra frågor om ditt lönesamtal.