Hoppa till huvudinnehåll

Råd och stöd

 • Arbetslöshetsersättning för poliser

  Som medlem i Polisförbundet har du ett skydd mot ofrivillig arbetslöshet när du är tillsvidareanställd polis. Vill du ha ett utökat skydd bör du vara med i en a-kassa. Det gäller till exempel medan du är provanställd eller om du funderar på att säga upp dig själv.

 • Arbetsmiljö

  Polisförbundet arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig i din arbetsvardag – både nu och i framtiden. Arbetsmiljön är allt det som påverkar dig i ditt arbete. Det handlar om lokaler och utrustning, till arbetsbelastning, stress eller möjlighet till inflytande. Som medlem står du aldrig ensam i frågor som rör dig och din arbetsplats. Det gäller om du riskerar att skadas i jobbet eller under aspiranten. Det gäller dig som påverkas av beslut och dig som är med och fattar dem.

 • Arbetstid

  Vad gäller om man vill arbeta deltid? Och hur räknar man ut sin arbetstidsförkortning? Här reder vi ut alla begrepp och villkor kring din arbetstid.

 • Din pension som polis

  Din pension består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Polisförbundet och din arbetsgivare har dessutom avtalat om en extra avsättning till tjänstepensionen som populärt kallas Kåpan Extra.

 • Diskriminering

  Du får inte diskrimineras i arbetslivet, det är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det är din arbetsgivare som är ansvarig för att förebygga, utreda och åtgärda diskrimineringen.

 • Föräldraledig

  Du har rätt att vara föräldraledig när du får barn och under ett antal dagar efter barnets födsel. Du får också föräldralön från arbetsgivaren.

 • Kränkande särbehandling

  Du ska inte kränkas, diskrimineras eller särbehandlas på din arbetsplats. Din chef är ansvarig för arbetsmiljön och ska förebygga, utreda och åtgärda kränkande särbehandling.

 • Lönesamtal

  Du kan välja mellan att ha ett lönesättande samtal med din chef eller att låta Polisförbundet förhandla åt dig. Här reder vi ut vad du ska tänka på.

 • Löneväxling

  Att löneväxla till pension innebär att du avstår lön genom avdrag på bruttolönen och istället betalar in den summan till en pensionsförsäkring.

 • Nya arbetsuppgifter, ny lön

  Är du intresserad av att prova nya arbetsuppgifter? Här reder vi ut vad du bör tänka på innan du kommer överens med arbetsgivaren.

 • Personalansvarsnämnden (PAN)

  När en polis begår ett brott eller ett fel som kan leda till en varning eller löneavdrag är det Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd (PAN) som prövar ärendet. PAN fattar också beslut om avsked och uppsägningar.

 • Rättshjälp och juridiskt stöd

  Om du blir anmäld för brott i tjänsten kan du få dina advokatkostnader betalda genom Polisförbundets rättshjälp. Du kan också få juridiskt stöd om du har skadat dig i arbetet, om du blir av med jobbet, får löneavdrag eller om du får en varning.

 • Semester

  Du har enligt lagen rätt till 25 dagars semester om året. Genom kollektivavtalet har du rätt till fler semesterdagar än vad lagen säger.

 • Sexuella trakasserier

  Arbetsplatser ska vara fria från trakasserier. Trakasserier är när någon medvetet kränker din värdighet. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att utreda, förebygga, utreda och åtgärda trakasserierna på arbetsplatsen.

 • Sjukskriven och sjuklön

  När du blir sjuk ska du direkt sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Är du sjuk i mer än sju dagar ska du även skicka in läkarintyg, men arbetsgivaren kan begära in det tidigare.

 • Tjänstledighet

  Om du vill vara ledig från ditt arbete som polis kan du ansöka om tjänstledighet. Det betyder att du är ledig utan lön.

 • Ditt utvecklingssamtal

  Utvecklingssamtalet är en möjlighet för dig att utvecklas i din roll som polis och i din karriär. Det är ett strukturerat samtal mellan dig och din chef där ni pratar om hur det är nu, hur ni vill ha det framåt samt dina mål med arbetet.