Pensionsavtalet är förbättrat från den 1 januari 2024 – se vad det innebär för dig.

Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren i samband med lönen.

Du kan själv påverka din pension

Hur stor din pension blir beror bland annat på:

 • hur många år du jobbar
 • hur mycket du jobbar (heltid, deltid eller om du är/varit tjänstledig)
 • hur hög lön du har
 • hur det går för de premiepensionsfonder du valt
 • om du tar ut din pension före eller efter 65 års ålder
 • om du har ett privat sparande

minpension.se kan du göra en prognos över din framtida pension.

Allmän pension

Du och alla andra som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Det är en statlig pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts pengar till din allmänna pension.

Den allmänna pensionen består av:

 • inkomstpension
 • premiepension
 • tilläggspension (för dig som är född 1938–1953)

Lönen påverkar din pension

Den största delen av pensionsavsättningarna till den allmänna pensionen går till inkomstpensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på din inkomst under åren du arbetat samt inkomstutvecklingen i samhället.

Påverka genom aktivt fondval

En mindre del av pensionsavsättningarna går till premiepensionen.

Premiepensionen placeras i fonder. Du kan påverka din premiepension genom att du själv har möjlighet att bestämma hur pengarna placeras.

Tillägg för dig född före 1954

Är du född mellan 1938 och 1953 består din allmänna pension också av tilläggspension. Ju tidigare du är född under denna period, desto större del av din allmänna pension är tilläggspension.

Ansök om allmän pension

Du kan ta ut din allmänna pension från 63 års ålder. Kontakta Pensionsmyndigheten om du vill veta mer om hur du ansöker om allmän pension.

Tjänstepension för poliser

Tjänstepension är en kollektivavtalad pension som kompletterar din allmänna pension. Arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension grundat på din lön. 

Du som är polis omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA 16. Där ingår sjukpension och även en ersättning som kan betalas ut till dina efterlevande när du avlider.

För dig som är född 1988 eller senare

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen oavsett ålder och fram till 69 år. Din tjänstepension är uppdelad i tre delar som alla är avgiftsbestämda. Du bestämmer själv hur en av delarna ska placeras. De delar som inte är valbara av pensionen, sköts automatiskt av Kåpan Tjänstepension. Om du inte väljer placeras denna del hos Kåpan Tjänstepension valbar.

För dig som är född 1987 eller tidigare

Du tjänar in till din tjänstepension från att du fyller 23 år fram till 69 år. Din tjänstepension är uppdelad i fyra delar (om du inte gått i delpension); tre är avgiftsbestämda och en är förmånsbestämd.

En av de avgiftsbestämda delarna är valbar hos Kåpan Tjänstepension. Om du inte gör något val så placeras den automatiskt hos Kåpan Tjänstepension.

Kontakta Statens tjänstepensionsverk, SPV om du har frågor som rör din tjänstepension, eller Pensionsmyndigheten om du har frågor om din allmänna pension.

Extra tjänstepension – Kåpan Extra

Det är viktigt för Polisförbundet att du som medlem ska kunna ha finansiell möjlighet att gå tidigare i pension. Därför har vi kommit överens med arbetsgivaren om en extra tjänstepensionsavsättning som populärt kallas för Kåpan Extra. Det är en individuell pensionsdel som baseras på din lön. Avsättningen görs varje månad från det att du är 23 år, med undantag för aspiranten och dina första 18 månader som anställd polis.

 • Om du är född 1988 eller senare: Pengarna placeras hos Kåpan Tjänstepension i Kåpan Flex. 
 • Om du är född 1987 eller tidigare: Pengarna placeras hos Kåpan Tjänstepension i Kåpan Extra.

Gör det möjligt att gå i pension tidigare

Avsättningen är 4,6 procent av den fasta lönen. Om du har en månadslön på 31 000 kronor blir avsättningen 17 112 kronor per år.

Lägg pengarna på din lön

Istället för att göra en insättning till Kåpan Extra, så kan du välja att pengarna läggs till din lön, en så kallad omvänd löneväxling. Den nya högre lönen kommer ligga till grund för övertidsersättning och pensionsavsättningar men även vid frånvaro då avdraget och ersättning från exempelvis Försäkringskassan räknas utifrån den nya högre lönen. Däremot görs nya lönesättningar i RALS utifrån din grundlön.

Detta gäller endast för Polismyndigheten.

Om löneväxling.

Faktablad om PA16 och din tjänstepension (pdf, OFR:s webbplats)

Pensionär och medlem i Polisförbundet

Som pensionär kan du ansöka om att bli passiv medlem. Då är medlemsavgiften 200 kronor per år.

Statens tjänstepensionsverk, SPV kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du ska gå i pension.