Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren i samband med lönen.

Du kan själv påverka din pension

Hur stor din pension blir beror bland annat på:

 • hur många år du jobbar
 • hur mycket du jobbar (heltid, deltid eller om du är/varit tjänstledig)
 • hur hög lön du har
 • hur det går för de premiepensionsfonder du valt
 • om du tar ut din pension före eller efter 65 års ålder
 • om du har ett privat sparande

minpension.se kan du göra en prognos över din framtida pension.

Statens tjänstepensionsverk kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på inför pensioneringen. 

Delpension

Du har möjlighet att ansöka om delpension från det att du är 61 år, och som längst tills du fyller 65 år. Som mest kan du gå ner till halvtid. Det du förlorar i lön kompenseras till 60 % av Statens Tjänstepensionsverk (SPV).

Möjlighet men inte rättighet

Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får delpension eller inte. Arbetsgivarorganisationen och facket är överens om att rekommendera arbetsgivaren att tillmötesgå arbetstagarens önskemål. Om du blir nekad ska du begära att få svaret skriftligt, så att arbetsgivarorganisationen och facket kan göra en bedömning om avtalet följs eller om det krävs förändringar.

Semestern påverkas av delpension

Viktigt att tänka på när du går i delpension är reglerna för sparad semester. Semesterdagar som du sparat in när du arbetat heltid kommer att tappa i värde, om du har delpension när du tar ut dem. En semesterdag är alltid en semesterdag, även om du som halvtidspensionär arbetar halvdagar.

Allmän pension

Du och alla andra som har arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Det är en statlig pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts pengar till din allmänna pension.

Den allmänna pensionen består av:

 • inkomstpension
 • premiepension
 • tilläggspension (för dig som är född 1938-1953)

Lönen påverkar din pension

Den största delen av pensionsavsättningarna till den allmänna pensionen går till inkomstpensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på din inkomst under åren du arbetat samt inkomstutvecklingen i samhället.

Påverka genom aktivt fondval

En mindre del av pensionsavsättningarna går till premiepensionen.

Premiepensionen placeras i fonder. Du kan påverka din premiepension genom att du själv har möjlighet att bestämma hur pengarna placeras.

Tillägg för dig född före 1954

Är du född mellan 1938 och 1953 består din allmänna pension också av tilläggspension. Ju tidigare du är född under denna period, desto större del av din allmänna pension är tilläggspension.

Ansök om allmän pension

Du kan ta ut din allmänna pension från 62 års ålder. Kontakta Pensionsmyndigheten om du vill veta mer om hur du ansöker om allmän pension.

Tjänstepension

Tjänstepension är den pension som Polisförbundet och din arbetsgivare har avtalat om och som kompletterar din allmänna pension. Arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension, grundat på din lön. Att ha tjänstepension är viktigt, den höjer din pension.

Du som är polis omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA 16. Där ingår sjukpension med en ersättning som kan betalas ut till dina efterlevande när du avlider.

För dig som är född 1988 eller senare

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen oavsett ålder och fram till 67 år. Din tjänstepension är uppdelad i tre delar som alla är avgiftsbestämda. Du bestämmer själv hur en av delarna ska placeras. Den inte valbara delen av pensionen sköts av Kåpan Pensioner.

För dig som är född 1987 eller tidigare

Du tjänar in till din tjänstepension från att du fyller 23 år fram till din 65-årsdag. Din tjänstepension är uppdelad i tre delar; två avgiftsbestämda och en förmånsbestämd. Den inte valbara delen av pensionen sköts av Kåpan Pensioner.

Extra tjänstepension - Kåpan Extra

Det är viktigt för Polisförbundet att du som medlem ska kunna ha finansiell möjlighet att gå tidigare i pension. Därför har vi kommit överens med arbetsgivaren om en extra tjänstepensions-avsättning som populärt kallas för Kåpan Extra. Det är en individuell pensionsdel som baseras på din lön. Avsättningen görs varje månad från det att du är 23 år, med undantag för aspiranten och dina första 18 månader som anställd polis.

 • Om du är född 1988 eller senare:  Pengarna placeras hos Kåpan pensioner i Kåpan Flex. 
 • Om du är född 1987 eller tidigare:  Pengarna placeras hos Kåpan pensioner i Kåpan Extra.

Gör det möjligt att gå i pension tidigare

Avsättningen är 4,6 % av den fasta lönen. Om du har en månadslön på 25 000 kronor blir avsättningen 13 800 kronor per år. I pensionen ingår att en ersättning kan betalas ut till dina efterlevande om du avlider innan pensionen tagits ut.

Lägg pengarna på din lön

Istället för att göra en insättning till Kåpan Extra, så kan du välja att pengarna läggs till din lön, omvänd löneväxling. Den nya högre lönen kommer ligga till grund för övertidsersättning och pensionsavsättningar men även vid frånvaro då avdraget och ersättning från exempelvis Försäkringskassan räknas utifrån den nya högre lönen. Däremot görs lönesättningen utifrån din grundlön.

Information om löneväxling hittar du på sidan Löneväxling.

Faktablad om PA16 och din tjänstepension (Pdf, OFR:s webbplats) 

Pensionär och medlem i Polisförbundet

Som pensionär kan du ansöka om att bli passiv medlem. Då är medlemsavgiften 200 kr per år.