Löneväxling – så funkar det

Du kan avstå lön som istället betalas in till en pensionsförsäkring. Det kallas för att löneväxla. Arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionspremier än på lön och därför finns det utrymme för arbetsgivaren att skjuta till extra pengar när du löneväxlar. Det är cirka 6 procent extra. På varje hundralapp som löneväxlas kan du alltså få cirka 106 kr. 

Din pension, sjukpenning och föräldrapenning kan påverkas negativt

Du som tjänar mer än 44 923 kr i månaden kan tjäna på att växla lön mot pension. Men om du sänker din bruttolön så att den hamnar under 44 923 kr påverkas den allmänna pensionen negativt. (Beloppen är beräknade utifrån inkomstbasbeloppet 2020.)

Även sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner blir lägre, men dessa förmåner påverkas negativt först om löneväxling sker för bruttoinkomster under 8 prisbasbelopp. Det motsvarar en månadslön på 31 500 kr. Om du löneväxlar och blir långvarigt sjuk och din månadslön hamnar under 45 000 kr efter löneväxling bör du upphöra med löneväxlingen för att inte försämra din allmänna pension.

Gränsen för när föräldrapenningen försämras ligger på 10 prisbasbelopp. Det innebär att föräldrapenningen blir lägre om löneväxlingen sker på bruttoinkomster som understiger en månadslön som motsvarar 39 400 kr.

Skriftlig överenskommelse

Om du har bestämt dig för att löneväxla ska du se till att få en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren om löneväxling.

Överenskommelsen bör innehålla:

  • Att det är din bruttolön före löneväxling som ska vara underlag för beräkning av avtalsförmåner och tjänstepension samt när du förhandlar om löneförhöjning. Annars riskerar du att få lägre sjuklön, semesterlön, tjänstepension och lägre löneförhöjning. Då skulle istället arbetsgivaren tjäna på att du löneväxlar.
  • Att du får cirka 5–6 % extra, det vill säga omkring 105–106 kr per löneväxlad hundralapp.
  • Att det är en kort uppsägningstid på maximalt 3 månader och att uppsägning kan ske när som helst under året.
  • Att löneväxlande belopp placeras i samma försäkring hos samma försäkringsgivare som du valt för din tjänstepension.

För dig som vill läsa mer:

Om din pension

Faktablad om löneväxling från OFR

Kontakta din förbundsregion och pensionsansvarig om du funderar på att löneväxla.