Löneväxling – så funkar det

Du kan avstå lön som istället betalas in till en pensionsförsäkring. Det kallas för att löneväxla. Eftersom arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionspremier än på lön kan det finnas utrymme för arbetsgivaren att skjuta till extra pengar när du löneväxlar. För arbetsgivaren är det kostnadsneutralt och det rör sig om 5-6 procent skillnad. På varje hundralapp som löneväxlas kan du alltså få en insättning till pensionspremierna på cirka 106 kr. 

Du måste komma överens med din arbetsgivare om att löneväxla. 

Tänk på detta 

Du som tjänar mer än ca 46 000 kr kan tjäna på att växla lön mot pension, men checklistan i form av den skriftlig överenskommelsen nedan ska då var uppfylld.

Din allmänna pension, sjukpenning och föräldrapenning kan påverkas negativt om du hamnar under vissa gränser efter du gjort din löneväxling. Därför är det viktigt att hålla koll på detta och avbryta löneväxlingen om man till exempel blir långtidssjuk.

Under dessa lönenivåer år 2024 finns negativ påverkan för:

Allmän pension: 51 208 kr per månad

Sjukpenning och föräldrapenning: 47 750 kr per månad

Skriftlig överenskommelse

Om du har bestämt dig för att löneväxla ska du se till att få en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren om löneväxling.

Överenskommelsen bör innehålla:

  • Att det är din bruttolön före löneväxling som ska vara underlag för beräkning av avtalsförmåner och tjänstepension samt vid förhandling om löneförhöjning. Annars riskerar du att få lägre sjuklön, semesterlön, tjänstepension och lägre löneförhöjning. Då skulle istället arbetsgivaren tjäna på att du löneväxlar.
  • Att arbetsgivaren accepterar det kostnadsneutrala vid löneväxling och att du då får cirka 5–6 % extra, det vill säga omkring 105–106 kr per löneväxlad hundralapp.
  • Att det är en kort uppsägningstid på maximalt 3 månader och att uppsägning kan ske när som helst under året.
  • Att löneväxlande belopp placeras i samma försäkring hos samma försäkringsgivare som du valt för din tjänstepension.

För dig som vill läsa mer:

Om din pension

Faktablad om löneväxling (OFRS:s webbplats)

Växla semester till pension (OFR:s webbplats)

Kontakta din förbundsregion och pensionsansvarig om du funderar på att löneväxla.