Förändringen har sin grund i den höjda pensionsåldern för alla i Sverige – nu går det att tjäna in till tjänstepension även efter 65 år. Dessutom har andra villkor i tjänstepensionsavtalet förbättrats.

Vad innebär avtalet?

Intjänandet i tjänstepensionens premiebestämda delar höjs till 69 år. Dessutom kommer ytterligare en premiebestämd del (flexpension) om 0,5-1,5 procent att avsättas för de som är födda 1987 och tidigare.

Denna förändring med ett intjänande till flexpension innebär att delpensionsavtalet kommer att fasas ut. Istället får alla en högre tjänstepension, och flexpensionen kan användas som ett ekonomisk incitament för att gå ner i arbetstid.

Varför genomförs förändringen?

Bakgrunden till det förbättrade avtalet är dels förändringar i det allmänna pensionssystemet som innebär krav på ett längre arbetsliv med en rimlig pensionsnivå, dels utvecklingen i andra delar av arbetsmarknaden där motsvarande pensionsavtal har förstärkts.

Det är nytt i pensionsavtalet

För dig som är född 1965 och tidigare

Inga förändringar i varken delpension eller PA 16, förutom:

 • Du får en ny avsättning om 0,5 procent till den nya Kåpan Flex – men inte om du tar ut delpension.
 • Du kan ta ut Kåpan Flex från 63 års ålder.
 • Du tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder.
 • Om du går tidigare i pension (före 65 år) och väljer att börja jobba igen så kommer du att få avsättningen till tjänstepensionen, men hur mycket beror på om du har haft delpension och vid vilken ålder du börjar arbeta igen.
 • Du får förbättrad intjänandegrund vid frånvaro (första sjukperioden, föräldraledighet och graviditetspenning).

För dig som är född mellan 1987 och 1966

 • Du får en ny avsättning om 1,5 procent till Kåpan Flex.
 • Du får förbättrad intjänandegrund vid frånvaro (första sjukperioden, föräldraledighet och graviditetspenning).
 • Du tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder.
 • Tidigaste ålder för att ta ut tjänstepension är 63 år.
 • Om du har förmånsbestämd ålderspensions kan du ta ut det från 63 år.
 • Förmånsdelen påverkas inte om du tar ut Kåpan Flex innan 65 år.
 • Om du återgår i arbete efter tidigare pensionering får du direkt all avsättning (totalt 6 procent) till tjänstepensionen.
 • Reglerna runt slutbetalning av den individuella ålderspension om du går i förtid tas bort.
 • Delpensionsavtalet tas bort. I stället införs den nya flexpensionen med syfte att kunna gå ner i arbetstid.

För dig som är född 1988 eller senare

 • Du kan ta ut Kåpan Flex från 63 års ålder.

Frågor och svar om nya pensionsavtalet

Vad innebär det nya pensionsavtalet för mig som fyller 61 år, kommer jag att få delpension?

Delpensionsavtalet är kvar för dig, men om du får delpension eller inte bestämmer din arbetsgivare, så det finns ingen garanti. Men om du inte tar ut delpension, så kommer du att få 0,5 procent extra avsättning till Kåpan Flex.

Jag fyller 57 år 2023, kan jag ta ut Kåpan Extra vid 61 års ålder som förut?

Nej, allt uttag av tjänstepension kommer att höjas till 63 års ålder för att kunna följa den allmänna pensionen. Detta är för att alla ska ha bättre förutsättningar att klara sig på sin pension.

Det tidigare avtalet sa att vi skulle gå i pension vid 61 år, kan jag inte det nu? Varför inte?

Vi har aldrig haft ett avtal om att man kan gå i pension vid 61 års ålder. Kåpan Extra-avtalet har gjort det till en ekonomisk möjlighet att kunna gå tidigare i pension. Men eftersom den allmänna pensionsåldern nu är höjd till 63 år (tidigare 61 år) innebär det att den möjligheten har begränsats kraftigt. Som ett led i detta har därför möjligheten att ta ut tjänstepension, där Kåpan Extra omfattas, höjts till 63 år.

Har man tagit bort den förmånsbestämda pensionen?

Nej. Den förmånsbestämda pensionen är kvar.

Jag funderar på att gå i pension, men nu är det så mycket nytt. Vem ska jag prata med?

Om du funderar på att gå i pension ska du kontakta Statens tjänstepensionsverk, SPV, för att få reda på dina förutsättningar. Besök SPV:s webbplats eller ring 020-51 50 40. 

Mer information

OFR:s webbplats hittar du fler frågor och svar om pensionsavtalet.

Läs en nyhet om pensionsavtalet