Välkommen till Polisförbundet – ett fackförbund för och av poliser. 

Vi vill att du ska ha de bästa förutsättningarna som polisstudent och i ditt arbetsliv som polis. Det ser vi till genom att ge dig stöd och rättslig hjälp när du behöver det. Vi förhandlar så att du ska få bra arbetsvillkor. Vi jobbar också aktivt med att berätta för politiker och journalister om polisers vardag i arbetslivet. Vare sig det är i glesbygd eller i storstan.

Tillsammans är vi starka

Vi organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Tillsammans  med studenter och aspiranter är vi cirka 21 000 aktiva medlemmar.

Det här får du som medlem:

  • råd och stöd i fackliga frågor
  • rättslig hjälp (ej studenter)
  • försäkringar och medlemsförmåner (gäller tidigast från första skoldagen)
  • 6 nr av Polistidningen om året
  • gratis fackliga utbildningar
  • medlemsinformation på webbplats, nyhetsbrev och sociala medier

Ansök om att bli medlem

Medlemsavgifter

Medlem och passiv medlem på grund av arbetslöshet

Medlemsavgiften för medlemskap och försäkringar är 357 kronor per månad. Från den 1 januari 2019 är medlemsavgiften 375 kronor. Din förbundsregion tar utöver detta ut en mindre lokal medlemsavgift (detta gäller ej studerandemedlemmar, passiva medlemmar som är arbetslösa och pensionärer). 

Aspirant

Medlemsavgiften är 211 kronor per månad plus en mindre lokal medlemsavgift till din förbundsregion. Från 1 januari 2019 blir medlemsavgiften 220 kronor per månad.

Under aspiranttiden omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Studerandemedlem

Medlemsavgiften är 300 kronor för hela studietiden (exklusive praktiktiden).
Som studerande omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Pensionär

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.

Så betalar du

Du väljer med fördel att betala din medlemsavgift via autogiro eller e-faktura. Valet gör du i din internetbank.

Studenter och pensionärer betalar istället en engångssumma.

Avgiftsbefrielse

Om du föräldraledig eller långtidssjukskriven kan du ansöka om avgiftsbefrielse, det vill säga att slippa betala medlemsavgiften under en tid. Från den 1 januari 2019 kan du även ansöka om avgiftsbefrielse om du ska vara tjänstledig.

Föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du ansöka om avgiftsbefrielse under tre månader. Du kan endast få avgiftsbefrielse en gång per barn.
Om båda föräldrarna är medlemmar får ni välja vem som ska få avgiftsbefrielsen.

Avgiftsbefrielse medges endast för hela månader och till 100 procent.

Möjligheten att få avgiftsbefrielse på grund av föräldraledighet infördes 1 juli 2003 och gäller endast barnafödslar efter detta datum. Enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring jämställs tidpunkten då den försäkrade fått barnet i sin vård med barns födelse.

Långtidssjukskriven

Du som har varit helt sjukskriven i 365 dagar under en sjukperiod kan ansöka om avgiftsbefrielse. Då slipper du betala medlemsavgiften under resterande del av sjukperioden som du är helt sjukskriven.

Så här ansöker du om avgiftsbefrielse

Du ansöker via din förbundsregion som avgör om du har rätt till avgiftsbefrielse. Sedan skickar din förbundsregion vidare din ansökan till förbundskansliet.

Avsluta ditt medlemskap i Polisförbundet

Om du slutar som polis avslutas ditt medlemskap på Polisförbundet omgående.

Om du är kvar i  tjänst och vill avsluta ditt medlemskap i Polisförbundet kontaktar du din förbundsregion eller din studerandeförbundsregion. Du ansöker om utträde skriftligt. Ditt medlemskap avslutas tre månader efter att vi har fått in din anmälan.