Medlemsavgifter

Medlem och passiv medlem på grund av arbetslöshet

Medlemsavgiften för medlemskap och försäkringar är 375 kronor. Din förbundsregion tar utöver detta ut en mindre lokal medlemsavgift (detta gäller ej studerandemedlemmar, passiva medlemmar som är arbetslösa och pensionärer). 

Aspirant

Medlemsavgiften är 220 kronor per månad plus en mindre lokal medlemsavgift till din förbundsregion.

Under aspiranttiden omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Studerandemedlem

Medlemsavgiften är 300 kronor för hela studietiden (exklusive praktiktiden). Som studerande omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Pensionär

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.

Så betalar du

Du väljer med fördel att betala din medlemsavgift via autogiro eller e-faktura. Valet gör du i din internetbank.

Studenter och pensionärer betalar istället en engångssumma.

Fakturor
Du kan se dina fakturor om du loggar in på Mina sidor och i den digitala brevlådan Kivra om du har valt det som kund. Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter.

Reducerad avgift

Om du är föräldraledig, långtidssjukskriven eller tjänstledig kan du ansöka om reducerad avgift, det vill säga att slippa betala hela medlemsavgiften under en tid.

Föräldraledighet

Om du är föräldraledig kan du ansöka om reducerad avgift under tre månader. Från och med den 1 januari 2022 får du reducerad avgift i 4 månader. Du kan endast få avgiftsreduktion en gång per barn.
Om båda föräldrarna är medlemmar får ni välja vem som ska få reducerad avgift.

Avgiftsreduktion medges endast för hela månader då du är föräldraledig till 100 procent.

Långtidssjukskriven

Du som har varit helt sjukskriven i 365 dagar under en sjukperiod kan ansöka om reducerad avgift. Du får då reducerad avgift under resterande del av sjukperioden som du är helt sjukskriven.

Tjänstledig

Om du är tjänstledig kan du ansöka om att bli passiv medlem. Du kan beviljas ett passivt medlemskap om du har helt löneavdrag under minst en månad och som högst under 24 månader. Ditt aktiva medlemskap aktiveras automatiskt efter tjänstledighetens slut.

Så här ansöker du om reducerad avgift

Du ansöker via din förbundsregion som avgör om du har rätt till avgiftsreduktion. Sedan skickar din förbundsregion vidare din ansökan till förbundskansliet.

Avsluta ditt medlemskap i Polisförbundet

Om du avslutar dina studier vid polisutbildningen eller din anställning som polis är det viktigt att du kontaktar den förbundsregion du tillhör för utträdesregistrering ur Polisförbundet. Du får då en utträdesblankett som du måste fylla i och underteckna. 

Om du är kvar i  tjänst och vill avsluta ditt medlemskap i Polisförbundet kontaktar du din förbundsregion eller din studerandeförbundsregion. Ditt medlemskap avslutas en månad efter att vi har fått in din skriftliga anmälan (observera att det inte går att avsluta medlemskapet via kontaktformuläret).