Om du jobbar som polis

Medlemsavgiften för dig som jobbar som polis består av tre delar och du betalar månadsvis:

 • Förbundsavgift – 310 kronor
 • Försäkringar som ingår i medlemskapet – 65 kronor
 • Förbundsregionsavgift – beror på vilken region du tillhör

Detta ingår i medlemskapet

Om du är aspirant

Medlemsavgiften för dig som är aspirant består av tre delar och du betalar månadsvis:

 • Förbundsavgift – 155 kronor
 • Försäkringar som ingår i medlemskapet – 65 kronor
 • Förbundsregionsavgift – beror på vilken region du tillhör

Under aspiranttiden omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Om du är student

Medlemsavgiften är 300 kronor inklusive försäkringar för hela studietiden, förutom aspiranttiden. Som studerande omfattas du inte av Polisförbundets arbetslöshetsersättning. Därför är det viktigt att tillhöra en arbetslöshetskassa till dess att du blivit fast anställd som polis.

Mer om att vara studentmedlem

Om du är pensionär

Medlemsavgiften för pensionärer är 200 kronor per år.

Om du är passiv medlem på grund av arbetslöshet

Medlemsavgiften för dig som är passiv medlem på grund av arbetslöshet består av två delar och du betalar månadsvis:

 • Förbundsavgift – 310 kronor
 • Försäkringar som ingår i medlemskapet – 65 kronor

Om du är passiv medlem på grund av tjänstledighet

Du som är passiv medlem på grund av tjänstledighet betalar en medlemsavgift månadsvis som består av:

 • Försäkringar som ingår i medlemskapet – 65 kronor

Så betalar du

Betala gärna din medlemsavgift via autogiro. Då minskar du risken att missa en faktura, vi slipper en onödig kostnad och det är bättre för miljön. Det blir också säkrare för dig om vi inte skickar fakturor med dina personuppgifter på posten.

Studenter och pensionärer betalar en engångssumma.

Du kan se dina fakturor om du loggar in på Mina sidor och i den digitala brevlådan Kivra om du har valt det som kund.

Så gör du för att byta till autogiro

 1. Gå in på din internetbank. (Att anmäla sig till autogiro fungerar tyvärr inte med alla mobilappar men du kan däremot logga in på din internetbank via webbläsaren på datorn eller via mobilen.) 
 2. Välj autogiro i menyn - ibland hittar du autogiro under Betala och överför.
 3. Ange Svenska Polisförbundet som mottagare.
 4. Om du behöver ange ett Betalarnummer så anger du ditt personnummer.

Reducerad medlemsavgift

Om du är föräldraledig, långtidssjukskriven eller tjänstledig kan du ansöka om reducerad avgift, det vill säga att slippa betala hela medlemsavgiften under en tid.

 • Om du är föräldraledig kan du ansöka om reducerad avgift under fyra månader. Du kan endast få avgiftsreduktion en gång per barn. Om båda föräldrarna är medlemmar får ni välja vem som ska få reducerad avgift. Avgiftsreduktion medges endast för hela månader då du är föräldraledig till 100 procent.
 • Om du är långtidssjukskriven, det vill säga helt sjukskriven i 365 dagar under en sjukperiod, kan du ansöka om reducerad avgift. Du får då det under resterande del av sjukperioden som du är helt sjukskriven.
 • Om du är tjänstledig kan du ansöka om att bli passiv medlem. Du kan bli det om du har helt löneavdrag under minst en månad och som högst under 24 månader. Ditt aktiva medlemskap aktiveras automatiskt efter tjänstledighetens slut.

Ansök via din förbundsregion som avgör om du har rätt till avgiftsreduktion och sedan skickar vidare din ansökan till förbundskansliet.

Avsluta ditt medlemskap

Om du avslutar dina studier vid polisutbildningen behöver du kontakta Medlemsservice för att gå ur Polisförbundet. Om du slutar som polis eller vill avsluta ditt medlemskap kontaktar du din förbundsregion.

Har du kvar din anställning och vill gå ur förbundet så fyller du i en utträdesblankett. Ditt medlemskap avslutas månaden efter att vi fått in din utträdesblankett (observera att det inte går att avsluta medlemskapet via kontaktformuläret).