Polisförbundet kämpar för att du ska ha de bästa förutsättningarna som polisstudent och under hela ditt arbetsliv som polis.

Det ser vi till genom att ge dig stöd och rättslig hjälp när du behöver det.

Vi förhandlar så att du ska få bra arbetsvillkor.

Vi jobbar också aktivt med att berätta för politiker och journalister om polisers vardag i arbetslivet. Vare sig det är i glesbygd eller i storstan. På så sätt sprider vi kunskap och skapar förståelse för våra frågor hos allmänhet och beslutsfattare.

Polisförbundet finns nära din arbetsplats med förtroendevalda över hela Sverige. 

6 bra anledningar att bli medlem

Förbättringar kopplade till lön och anställningsvillkor

Rättslig hjälp och juridiskt stöd  

Rådgivning och förhandlingshjälp

Förbättringar kopplade till arbetsmiljön

Förmånliga försäkringar, medlemsförmåner och rabatter på resor, banklån och friskvård

✔ Prenumeration på Polistidningen – din medlemstidning

Därför är jag medlem: Carl blev hotad i sitt hem

Trots att en kriminell person hotat Carl i hans hem fick han inget målsägandebiträde genom tingsrätten. Istället fick han rättshjälp genom Polisförbundet.

Här berättar fler medlemmar om vad medlemsskapet betytt för dem.

Sök stipendium

Som medlem kan du söka stipendium från våra stiftelser.